What do site coordinators do? 

In the mining and oil and gas industries, site coordinators are valuable for overseeing the efficient and safe execution of projects at specific locations. They are responsible for coordinating all on-site activities, ensuring that they align with contractual agreements and project requirements.

Site coordinators work closely with various stakeholders, including project managers, contractors, and safety personnel, to facilitate seamless project execution while prioritizing safety and regulatory compliance.

Apply now for a job as a Site coordinator!

Kostendeskundige

undefined: Amstelveen

undefined: Building & Construction

undefined: Project Management & Services

undefined: 3 undefined

Als (Senior) Kostendeskundige bij Brunel International ben je verantwoordelijk voor het analyseren en beoordelen van kosten binnen tenders en projecten. Je bent doelgericht en streeft een goede kwaliteit van je werk na. Je bent zeer precies en gaat uiterst nauwkeurig te werk. Daarnaast vind je het leuk om samen te werken in teams waarin jij de verantwoordelijkheid draagt voor het kostenaspect binnen tenders en projecten. Je takenpakket bestaat onder andere uit: • Het analyseren, beoordelen en opstellen van kostprijsramingen;• Het maken van complexe berekeningen;• Het opstellen van rapportages;• Het adviseren over de kosteneffectiviteit;• Het onderhouden van contact met leveranciers;• Het adviseren over mogelijke besparingen.

Projectleider

undefined: Kobbegem

undefined: Building & Construction

undefined: Project Management & Services

undefined: 3 undefined

Brunel zoekt een ervaren en gedreven Projectleider Bouw met expertise in utiliteitsbouw en/of industriële bouw voor een uitdagend en grootschalig bouwproject in Oost-Vlaanderen. In deze rol ben jij verantwoordelijk voor de volledige coördinatie van een nieuwbouwproject dat een belangrijke mijlpaal zal zijn in de regio. VerantwoordelijkhedenAls Projectleider Bouw zorg je voor:Projectcoördinatie: Volledige verantwoordelijkheid voor de planning, organisatie en uitvoering van het project.Budgetbeheer: Bewaking van de financiële aspecten, inclusief kostenramingen, budgetten, en facturatie.Kwaliteitscontrole: Garanderen van de kwaliteit en naleving van bouwkundige normen en regelgeving.Stakeholdermanagement: Onderhouden van effectieve communicatie met alle betrokken partijen, van onderaannemers tot het projectteam.Veiligheid en Milieu: Toezicht houden op naleving van veiligheids- en milieunormen op de bouwplaats.Risicomanagement: Identificeren en beheren van risico’s om projectdoelstellingen te waarborgen.Rapportage: Regelmatige rapportage over de voortgang, problemen en successen van het project aan de directie.

Calculator

undefined: ANTWERPEN

undefined: Building & Construction

undefined: Cost Control & Procurement

undefined: 2 undefined

Als betonrenovatiecalculator draag je de verantwoordelijkheid voor het nauwkeurig berekenen van kosten in renovatieprojecten met beton. Je expertise strekt zich uit over verschillende bedrijfsprocessen, waarbij je betrokken bent bij het opstellen van offertes (tenders) en het voorbereiden van werk. Je onderscheidt je door voortdurend te zoeken naar alternatieve werkwijzen en technieken, met als doel efficiëntie te verbeteren en kosten te optimaliseren.Als calculator voor milieuprojecten speel je een cruciale rol bij het opstellen van offertes voor een breed scala aan projecten, zoals sloop- en grondwerken, stabiliteit en bemaling. Je analyseert en interpreteert bestekken van verschillende bronnen, waaronder studiebureaus, opdrachtgevers en besturen, om nauwkeurige en haalbare offertes te kunnen maken. Gelukkig kunnen we ook op jou rekenen bij het:BetoncalculatorVoorbereiden van werk, inclusief het plannen van benodigde middelen en materialenSamenwerken met de projectleider om projectdoelstellingen te behalenBeheersen van de nacalculatie van projecten om financiële prestaties te evaluerenCalculator MilieuRegelmatig bezoek brengen aan projectlocaties om de voeling met de voortgang en realistische offertes te kunnen leverenBeheren van aanvragen voor offertes met gebruik van gespecialiseerde softwarepakketten om nauwkeurige documentatie te garanderen

Toezichter Civiele Bouw

undefined: Vlaams-Brabant

undefined: Building & Construction

undefined: Construction & Commissioning

undefined: 3 undefined

Als toezichter ben je verantwoordelijk voor het opvolgen en controleren van de activiteiten van de aannemer en de werfploeg om ervoor te zorgen dat de werken worden uitgevoerd binnen de termijnen en met de vereiste kwaliteit volgens het bestek. Gelukkig kunnen we ook op jou rekenen bij het:Bestuderen van het bestek en de plannen voorafgaand aan de werken.Organiseren en plannen van de werkzaamheden op de werf om kwaliteit en efficiëntie te waarborgen.Oplossen van technische problemen op de werf vanuit vakkennis en ervaring.Informeren, motiveren en leiden van het werfteam.Toezicht houden op naleving van wettelijke voorschriften met betrekking tot veiligheid en milieu.Opstellen van het werfdossier (bijv. dagboek der werken, werfrapporten, as-builtdossier) en invoeren van gegevens in verschillende systemen.Controleren en documenteren van vorderingsstaten.

Werfleider

undefined: Aalst

undefined: Building & Construction

undefined: Construction & Commissioning

undefined: 2 undefined

Als werfleider speel je een cruciale rol in het soepel laten verlopen van alle activiteiten op de werf. Je bent niet alleen verantwoordelijk voor het coördineren van de werkzaamheden volgens het projectplan, maar ook voor het handhaven van de veiligheids- en milieuvoorschriften en het waarborgen van de kwaliteit. Vanaf de voorbereiding tot aan de uiteindelijke oplevering ben je nauw betrokken bij het project, waardoor de werf geen geheimen voor je kent. Als vroege vogel ben je graag als een van de eersten aanwezig, klaar om de dag te beginnen na een stevige kop koffie. Naast je coördinerende rol ben je ook belast met diverse administratieve taken, zoals materiaalbeheer, planning en rapportage. Gelukkig kunnen we ook op jou rekenen bij het:Fungeren als centraal aanspreekpunt voor verschillende partners en deelnemen aan werfvergaderingen.Nauwe samenwerking met collega's en ondersteuning van verschillende diensten om resultaten te behalen.

Projectleider

undefined: Arendonk

undefined: Building & Construction

undefined: Construction & Commissioning

undefined: 2 undefined

Als Projectleider ben je verantwoordelijk voor het volledige beheer van interne bouwprojecten, met specifieke aandacht voor het nieuwe kantorencomplex en de productiehaluitbreiding. Gelukkig kunnen we ook op jou rekenen bij het:Leiden van interne bouwprojecten van A-Z.Samenwerken met interne en externe belanghebbenden om projecten succesvol af te ronden binnen deadlines en budgetten.Opstellen van prijsaanvragen en kritisch vergelijken van aannemers.Fungeren als eerste aanspreekpunt voor architecten, aannemers en overheidsinstanties.Maandelijks rapporteren aan de werkgroep van 4 directieleden, waarbij een overzicht wordt gegeven van de voortgang van lopende projecten.

E&I Technieker

undefined: Kallo

undefined: Building & Construction

undefined: Construction & Commissioning

undefined: 2 undefined

Als E&I technieker ondersteun je de CAR-T programma's in EMEA door deel te nemen aan de bouw- en inbedrijfstellingsactiviteiten van twee nieuwe productiecentra. Je beoordeelt alle documenten van het procesbesturingssysteem en voert tests uit om te verifiëren of alles volgens plan werkt. Na de ingebruikname fungeer je als expert op het gebied van procesbesturingssystemen en apparatuur, waarbij je externe technici en systeemintegrators ondersteunt en begeleidt. Gelukkig kunnen we ook op jou rekenen bij het:Bijdragen aan veranderingen in PLC-software en sensoren en deelnemen aan kwalificatieactiviteiten.Zorgen voor optimale beschikbaarheid van gebouwsystemen en input leveren voor verbeteringen.

Projectleider

undefined: Wetteren

undefined: Building & Construction

undefined: Construction & Commissioning

undefined: 2 undefined

Als Projectleider ben jij verantwoordelijk voor de volledige opvolging en coördinatie van onze bouwprojecten in het segment van de stalen schrijnwerkerij. Je zorgt voor een efficiënte planning en uitvoering, waarbij je een hoge mate van kwaliteit en klanttevredenheid nastreeft. Jij hebt een hands-on mentaliteit en staat garant voor de voortgang en het succes van onze projecten. Gelukkig kunnen we ook op jou rekenen bij het:Goedkeuring van vorderingsstaten en facturen: Je beoordeelt en keurt vorderingsstaten en facturen goed, en zorgt voor een accurate administratie.Budgetbeheer: Je bewaakt het projectbudget en zorgt voor een kostenefficiënte projectuitvoering.Werfopvolging: Je voert regelmatig werfbezoeken uit om de voortgang te monitoren en eventuele knelpunten op te lossen.Werfcontinuïteit: Je coördineert de verschillende werkzaamheden op de werf en zorgt voor een naadloze overgang tussen de verschillende fasen van het project.Kwaliteitscontroles: Je voert kwaliteitscontroles uit om te garanderen dat alle werkzaamheden voldoen aan de hoge standaarden.Communicatie: Je onderhoudt nauw contact met alle betrokken partijen, inclusief klanten, onderaannemers en collega's.

Coördinator Bouw

undefined: Mechelen

undefined: Building & Construction

undefined: Project Management & Services

undefined: 2 undefined

Als bouwcoördinator ben je verantwoordelijk voor het op tijd voltooien van bouwprojecten binnen het patrimonium van onze klant. Het gaat dan voornamelijk om herstellingen en renovatieprojecten. Je onderhandelt met externe partners, doet de werfopvolging en staat in voor de oplevering. VerantwoordelijkhedenJe coördineert bouwkundige werken. Je leidt herstellingen of renovaties van daken, parkings, rioleringen, gevels … van winkelfilialen en centrale gebouwen zoals kantoorgebouwen of distributiecentra in goede banen. Er zijn ook projecten rond nieuwbouw die je mee kan behartigenJe werkt voor deze bouwprojecten vooral samen met externe partners. Je zorgt ervoor dat ze tijdig en veilig de gevraagde kwaliteit leveren, tegen de beste voorwaarden.Je werkt ook samen met interne partners zoals elektriciens of rekkenbouwers en overlegt regelmatig met je interne partner/opdrachtgever.Omdat het aantal projecten groeit, ga je continu op zoek naar nieuwe externe partners die aan de gestelde eisen voldoen. Je vraagt offertes op en gaat hierover in onderhandeling.Je staat in voor de werfopvolging en verzorgt de uiteindelijke oplevering voor je interne partner.Je rapporteert aan je teammanager en overlegt regelmatig met het bouwteam over de evolutie van de werken van je projecten. Je maakt de nodige afspraken met je collega's zodat ook de gezamenlijke doelstellingen van het team gerealiseerd worden.

Foreman

undefined: BRISBANE

undefined: Building & Construction

undefined: Construction & Commissioning

undefined: 2 undefined

Responsibilities:Lead, guide, and mentor the on-site team and trade partners.Work closely with the CA, Site Manager and Project Manager.Strategically manage the project program.Engage with clients and stakeholders to ensure high-quality service.Play a hands-on role, both with and without tools, to meet project demands.Implement a solution-based approach to mitigate risks.Oversee Health & Safety, quality, cost control, and budgeting.Ensure the project meets its Key Performance Objectives.Adhere to and ensure the team follows relevant policies, codes, and acts.Manage subcontractors effectively.Direct and lead site meetings and toolbox sessions.

What are the required skills for a site coordinator? 

In the dynamic and safety-critical world of the mining and oil and gas sectors, site coordinators must possess a diverse skill set. They need to combine technical knowledge with a keen understanding of contractual obligations and regulatory requirements, all while maintaining strong interpersonal skills.

 • Site coordinators are responsible for ensuring that projects run smoothly and safely on-site;
 • They must be adept at interpreting complex project contracts and agreements, ensuring that all on-site activities align with these obligations;
 • Additionally, they play a crucial role in risk mitigation, identifying potential issues and implementing corrective measures to maintain contract adherence;
 • Communication is a cornerstone skill for site coordinators as they interact with cross-functional teams, translating technical jargon into actionable directives;
 • Their commitment to safety and continuous learning equips them to navigate an ever-evolving landscape, ensuring that projects not only meet contractual obligations but also contribute to sustainable growth and success in the mining and oil and gas sectors.

Where do site coordinators work? 

Site coordinators are typically employed by mining or energy companies, overseeing on-site activities related to various aspects of projects, from drilling to construction. They may also work for specialized service providers, ensuring that project execution aligns with contractual requirements and safety standards.

Common site coordinator responsibilities 

 • Coordinate on-site activities in accordance with mining, oil, and gas project requirements, objectives, and contractual standards;
 • Collaborate with project managers, contractors, safety personnel, and other stakeholders to ensure on-site compliance and successful project execution;
 • Continuously monitor on-site performance, identify potential risks, and implement corrective measures to maintain contract adherence;
 • Conduct on-site risk assessments and develop risk mitigation strategies to enhance safety and minimize disruptions;
 • Utilize project management tools and software to track on-site milestones, obligations, and timelines;
 • Coordinate with various teams, including project management, safety, and procurement, to ensure efficient on-site operations;
 • Optimize resource allocation and on-site efficiency to maximize project performance;
 • Provide regular project updates to stakeholders, keeping them informed of on-site status and any changes to the project scope;
 • Comply with safety regulations and quality standards throughout the project execution process;
 • Maintain detailed on-site documentation, including safety reports, project updates, and compliance records.

Qualifications for site coordinators 

To become a site coordinator, candidates should possess at least a Bachelor's degree in project management, engineering, or a related field. Additional certifications in safety management or relevant software proficiency, and experience in the mining or oil and gas industry, are preferred.

 

Other essential qualifications include:

 • 2-4+ years of experience in project coordination, preferably in the mining or oil and gas industry;
 • Proficiency in project management tools and software, such as EDMS systems like SharePoint and Aconex;
 • Knowledge of and commitment to health, safety, security, and environment (HSSE) practices;
 • Excellent communication and interpersonal abilities;
 • Extensive experience with on-site safety protocols and procedures;
 • Ability to work collaboratively in cross-functional teams within the desired industry;
 • Dedicated to ensuring efficient on-site operations and project success.