Site engineers are construction and planning experts. Site engineers, also sometimes referred to as on-site engineers or civil site engineers, are responsible for managing the day-to-day operations on a construction site. This includes supervising the work of contractors and subcontractors, ensuring that work is carried out safely and efficiently, and resolving any issues that may arise. Site engineers are involved at all stages of a construction project - from design and planning to construction and reporting.

 

During the planning and preparation phase, they are involved in reviewing plans and designs, helping to develop and maintain a project timeline and budget. As the title of the profession name indicates, site engineers frequently work on site of the building work that is happening. They guide the leveling of the building site and surveying, among other tasks.

 

In this role, they are also responsible for ensuring that all work on the construction site meets the required quality standards. This means carrying out regular quality control checks and inspections and ensuring that any defects are addressed promptly.

 

Commonly, site engineers must prepare regular reports on the progress of the project. They keep stakeholders, including clients, project managers, and contractors, informed of progress and any challenges. Overall, site engineers use their technical knowledge, project management experience, and problem-solving skills to ensure that the construction process runs smoothly and efficiently from beginning to end.

 

Site engineers may work in a wide range of industries, but the construction industry is the most common. They can find jobs with construction companies, engineering firms, architectural firms, government agencies, or other organizations. Other industries for site engineers include manufacturing, energy, oil and gas, and transportation.

 

In the energy industry, for instance, site engineers may be responsible for overseeing the construction and maintenance of power plants, renewable energy facilities, and other energy infrastructure. In the transportation industry, site engineers may manage the construction and maintenance of vital transportation infrastructure, such as roads, bridges, and airports.

Apply now for a job as a Site engineer! 

Kostendeskundige

undefined: Amstelveen

undefined: Building & Construction

undefined: Project Management & Services

undefined: 3 undefined

Als (Senior) Kostendeskundige bij Brunel International ben je verantwoordelijk voor het analyseren en beoordelen van kosten binnen tenders en projecten. Je bent doelgericht en streeft een goede kwaliteit van je werk na. Je bent zeer precies en gaat uiterst nauwkeurig te werk. Daarnaast vind je het leuk om samen te werken in teams waarin jij de verantwoordelijkheid draagt voor het kostenaspect binnen tenders en projecten. Je takenpakket bestaat onder andere uit: • Het analyseren, beoordelen en opstellen van kostprijsramingen;• Het maken van complexe berekeningen;• Het opstellen van rapportages;• Het adviseren over de kosteneffectiviteit;• Het onderhouden van contact met leveranciers;• Het adviseren over mogelijke besparingen.

Projectleider

undefined: Kobbegem

undefined: Building & Construction

undefined: Project Management & Services

undefined: 3 undefined

Brunel zoekt een ervaren en gedreven Projectleider Bouw met expertise in utiliteitsbouw en/of industriële bouw voor een uitdagend en grootschalig bouwproject in Oost-Vlaanderen. In deze rol ben jij verantwoordelijk voor de volledige coördinatie van een nieuwbouwproject dat een belangrijke mijlpaal zal zijn in de regio. VerantwoordelijkhedenAls Projectleider Bouw zorg je voor:Projectcoördinatie: Volledige verantwoordelijkheid voor de planning, organisatie en uitvoering van het project.Budgetbeheer: Bewaking van de financiële aspecten, inclusief kostenramingen, budgetten, en facturatie.Kwaliteitscontrole: Garanderen van de kwaliteit en naleving van bouwkundige normen en regelgeving.Stakeholdermanagement: Onderhouden van effectieve communicatie met alle betrokken partijen, van onderaannemers tot het projectteam.Veiligheid en Milieu: Toezicht houden op naleving van veiligheids- en milieunormen op de bouwplaats.Risicomanagement: Identificeren en beheren van risico’s om projectdoelstellingen te waarborgen.Rapportage: Regelmatige rapportage over de voortgang, problemen en successen van het project aan de directie.

Projectleider bouw

undefined: Dessel

undefined: Building & Construction

undefined: Project Management & Services

undefined: 5 undefined

Als bouwprojectleider ben je verantwoordelijk voor het realiseren van diverse bouwprojecten, variërend van bedrijfsgebouwen tot distributiecentra en petrochemische installaties. Je fungeert als de leidende kracht waarbij je projecten van A tot Z organiseert, coördineert en begeleidt. Dit omvat het opstellen en bijsturen van projectplanningen, het bewaken van deadlines, veiligheid en kwaliteit, en het beheer van projectbudgetten. Als eerste aanspreekpunt voor klanten zorg je voor transparante communicatie tussen alle partijen op de werf, waaronder arbeiders, werfleiders, architecten en onderaannemers. Gelukkig kunnen we ook op jou rekenen bij het:Beheren van projectbudgetten en rapporteren tijdens maandelijkse prognosemeetings.Intern overleggen met aankopers, werkvoorbereiders en ingenieurs om projectdoelstellingen te bereiken.

Werfleider bouw

undefined: Dessel

undefined: Building & Construction

undefined: Project Management & Services

undefined: 3 undefined

Als werfleider ben je de spil tussen de projectleider, werkvoorbereider en het uitvoeringsteam, waarbij je de totale uitvoering van bouwprojecten leidt en coördineert. Je geeft leiding aan medewerkers en onderaannemers, zorgt voor planning, controle en tijdige aanwezigheid van materialen en onderaannemers op de werf. Verder onderhoud je contacten met alle betrokken partijen en neem je deel aan werkoverleg. Gelukkig kunnen we ook op jou rekenen bij het:Waarborgen van veiligheid op de werkplaats door regelmatige inspecties en naleving van veiligheidsvoorschriftenRapporteren van meer- en/of minderwerk aan de projectleider

Contract Administrator

undefined: BRISBANE

undefined: Building & Construction

undefined: Construction & Commissioning

undefined: 3 undefined

Exposure to projects over $10m in value (preferred).Experience in engaging with contractors.Good interpersonal skills, with the ability to manage discipline and performance issues in the workplace.Budgetary reporting and analysis skills.Solid written communication and reporting skills.High levels of initiative, energy and passion for the role.Ability to work independently and as part of a project wider team.

Project Manager

undefined: Sancrox

undefined: Building & Construction

undefined: Project Management & Services

undefined: 3 undefined

Demonstrate a strong ambition to propel the business forward, innovating processes along the way.Thoroughly comprehend project specifications prior to on-site commencement, ensuring end to end project excellence.Nurture client relationships, matching financial objectives with client requisites.Generate monthly project reports, detailing financials and program schedules for the Construction ManagerFlexibility to adapt in a dynamic work environment, proactively strategising and planning. Efficiently manage subcontractors, ensuring timely and budget-compliant completion of Scope of Works. Efficiently coordinate resources, material procurement, machinery, and temporary staff when necessary.

HSE Supervisor Niveau 2

undefined: ANTWERPEN

undefined: Building & Construction

undefined: Health, Safety, Environmental & Quality

undefined: 2 undefined

Als preventieadviseur ben je verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid op de werf en het bevorderen van een veiligheidscultuur in regio Antwerpen. Je ontwikkelt, formuleert en communiceert preventieve verbeteringsacties en verzorgt de permanente vorming van het personeel op het gebied van veiligheid. Je onderhoudt nauwe contacten met interne en externe partijen voor de implementatie van veiligheidsverbeteringen en ziet toe op de naleving van wettelijke vereisten en reglementeringen. Gelukkig kunnen we ook op jou rekenen bij het:Bevorderen van veilige werkpraktijken onder werknemers.Zorgen dat werknemers op de hoogte zijn van de locatie van eerste hulpvoorzieningen.Coördineren van samenwerking tussen onderaannemers om onveilige werkomstandigheden te voorkomen.Toezicht houden, vooral op jonge of onervaren werknemers.Onderzoeken van incidenten en ongevallen in samenwerking met het HSE-management.Assisteren van de Construction Manager bij HSE-aangelegenheden tijdens maandelijkse inspectierondes.Handhaven van HSE-regels en zorgen voor correct gebruik van beschermingsmiddelen.Controleren van de juiste installatie, afstelling en onderhoud van veiligheidsvoorzieningen.Melden en verhelpen van defecten op de werkplek.Zorgen voor een opgeruimde werkplek.Organiseren van toolbox meetings.Bijwonen van HSE-vergaderingen indien nodig.Uitvoeren van minstens 2 volledige inspectierondes per maand op projectlocaties.Opstellen van VGM-plan met de gebruikelijke verslagen /opvolgingen.Onderbreken van activiteiten die niet in overeenstemming zijn met het HSE-beleid en procedures.Het project heeft een looptijd tot eind december 2024, afhankelijk van de vordering der werken.

Project Manager

undefined: Bella Vista

undefined: Building & Construction

undefined: Project Management & Services

undefined: 2 undefined

Plan, execute, monitor, and control projects from start to finish.Develop comprehensive project plans, including scope, schedule, resource allocation, and risk management strategies.Collaborate closely with clients to understand project requirements, establish project goals, and maintain effective communication throughout the project lifecycle.Monitor project progress, track key performance indicators, and provide regular reports to stakeholders, addressing any deviations from the project plan.Conduct regular site visits to ensure compliance with safety regulations, quality standards, and project specifications.Manage project budgets, including cost estimation, forecasting, and financial tracking, ensuring optimal resource utilisation.Stay updated on industry trends, best practices, and emerging technologies related to piling projects, incorporating relevant advancements into project strategies.

Projectleider duurzaam herstel

undefined: GORREDIJK

undefined: Building & Construction

undefined: Construction & Commissioning

undefined: 3 undefined

Groningen wordt jouw thuisbasis. Onze vestiging is actief in zowel nieuwbouw- als renovatie-, transformatie- en restauratieprojecten in de domeinen wonen, werken, zorgen en recreatie. We werken aan een grote variatie aan projecten vanuit onze vestiging, om zo een steentje bij te dragen aan de mooie leefomgeving van Groningen en omstreken. Zo hebben we bijvoorbeeld in Noord-Groningen meer dan 200 woningen versterkt, met tevreden bewoners als resultaat. En zijn we actief in het verbouwen van scholen en uitvoeren van renovaties voor drie grote woningcorporaties.

Calculator

undefined: ANTWERPEN

undefined: Building & Construction

undefined: Cost Control & Procurement

undefined: 2 undefined

Als betonrenovatiecalculator draag je de verantwoordelijkheid voor het nauwkeurig berekenen van kosten in renovatieprojecten met beton. Je expertise strekt zich uit over verschillende bedrijfsprocessen, waarbij je betrokken bent bij het opstellen van offertes (tenders) en het voorbereiden van werk. Je onderscheidt je door voortdurend te zoeken naar alternatieve werkwijzen en technieken, met als doel efficiëntie te verbeteren en kosten te optimaliseren.Als calculator voor milieuprojecten speel je een cruciale rol bij het opstellen van offertes voor een breed scala aan projecten, zoals sloop- en grondwerken, stabiliteit en bemaling. Je analyseert en interpreteert bestekken van verschillende bronnen, waaronder studiebureaus, opdrachtgevers en besturen, om nauwkeurige en haalbare offertes te kunnen maken. Gelukkig kunnen we ook op jou rekenen bij het:BetoncalculatorVoorbereiden van werk, inclusief het plannen van benodigde middelen en materialenSamenwerken met de projectleider om projectdoelstellingen te behalenBeheersen van de nacalculatie van projecten om financiële prestaties te evaluerenCalculator MilieuRegelmatig bezoek brengen aan projectlocaties om de voeling met de voortgang en realistische offertes te kunnen leverenBeheren van aanvragen voor offertes met gebruik van gespecialiseerde softwarepakketten om nauwkeurige documentatie te garanderen

Common site engineer responsibilities 

A site engineer is responsible for performing a range of critical engineering tasks at a construction site. Responsibilities may include:

 • Managing day-to-day operations on the construction site and ensuring that the project is on schedule;
 • Collaborating with other professionals such as architects, contractors, and project managers to ensure the project is completed to the required quality standards;
 • Coordinating and supervising the work of contractors and subcontractors to ensure that they are performing their work safely and efficiently;
 • Monitoring project progress and updating stakeholders, including clients, on the project's status;
 • Conducting quality control checks to ensure that the work meets the required specifications and standards;
 • Ensuring that the construction site is safe and adheres to health and safety regulations;
 • Preparing and submitting progress reports and other project-related documentation;
 • Managing the budget for the project and ensuring that costs are kept within the allocated budget;
 • Ensuring that all necessary permits and approvals are in place for the construction work;
 • Traveling to work sites on a regular basis.

Qualifications for site engineers 

Site engineers should have at least a Bachelor’s degree in Civil Engineering, or a related field. Some employers may also prefer a Master's degree in civil engineering or similar. Obtaining professional certification is not mandatory, but it can improve the chances of getting hired or promoted. Examples of certifications include Certified Construction Manager (CCM), Professional Engineer (PE), and LEED Green Associate.

 

Additional supporting skills and experience include:

 • 2-5+ years of civil engineering experience in the construction industry;
 • Strong understanding of civil engineering principles, project management, construction materials, and quality control;
 • Experience using engineering software, such as AutoCAD and BIM software;
 • Ability to communicate effectively with a variety of stakeholders, including clients, contractors, and other professionals;
 • Experience in project management and on-site engineering supervision;
 • Good understanding of health and safety regulations and be able to ensure that construction sites are safe for workers and the public;
 • Ability to think critically and act decisively to solve problems that may arise during the construction process.