Het is de taak van een corporate recruiter om een match te vinden tussen de vraag van het bedrijf en het aanbod op de arbeidsmarkt. Oftewel: het koppelen van openstaande vacatures met de beste kandidaten. Maar een corporate recruiter kijkt vaak ook vooruit en zoek proactief naar kandidaten die wat betreft kennis, competenties, ambities en interesses, aansluiten bij de organisatie.

Verschil corporate recruiter met recruiter

Er zijn naast een corporate recruiter nog meer soorten recruiters.

 

Denk aan:

 

 • Recruitment consultant: Recruitment consultants werken voor een traditioneel recruitmentbureau of werving-en-selectiebureau. Deze recruiters bemiddelen kandidaten voor diverse organisaties, waaraan zij verder niet verbonden zijn.
 • Intercedent: Een intercedent is werkzaam voor een uitzendbureau. Een verschil tussen een recruitment- en een uitzendbureau is dat uitzendbureaus het complete wervingsproces voor hun rekening nemen.
 • Headhunter: Een headhunter is een specialistische recruiter, die zich toelegt op het werven en selecteren van kandidaten met een specialistische of hogere managementfunctie. Denk aan functies op directieniveau of gewilde profielen als een data-scientist of developer.

Wat doet een corporate recruiter?

Dit zijn de werkzaamheden van een corporate recruiter:

 

 • Overleg met HR-team over wervingsprocessen binnen de organisatie
 • Bijdragen aan employer branding van organisatie, vaak in samenwerking met marketing afdeling
 • Opstellen van een functieprofiel voor een vacature
 • Zoeken naar geschikte kandidaten
 • Verzamelen, screenen, beoordelen en afhandelen van binnenkomende sollicitaties
 • Selecteren en actief benaderen van interessante kandidaten die passen in het geschetste functieprofiel
 • Administreren van alle contactmomenten, vacatures en cv's
 • Voeren van sollicitatiegesprekken met kandidaten
 • Voeren van onderhandelingen over salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden met kandidaten

Waar werken corporate recruiters?

Corporate recruiters werken vaak bij middelgrote tot grote organisaties met een relatief grote HR-afdeling. Ook sommige snelgroeiende scale-ups hebben vaak een eigen recruiter in dienst om aan de snelle personeelsvraag te kunnen voldoen.