Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor ons dat wij bij het streven naar winst rekening houden met het effect van onze activiteiten op mens en milieu. Zowel binnen als buiten de organisatie. Dit is vastgelegd in ons MVO-beleid dat volledig is geïntegreerd in de kernprocessen van onze bedrijfsvoering. Het MVO-beleid is gebaseerd op de pijlers People en Planet. Want mensen en onze leefomgeving vormen het uitgangspunt voor alles wat we doen.

 

Group of people listening and taking notes

People 

Wij geloven in de kracht van mensen. Van álle mensen welteverstaan. Omdat iedereen zijn of haar unieke waarde heeft binnen onze organisatie en daarbuiten. Als werkgever willen we onze mensen met elkaar en onze klanten verbinden en goed voor ze zijn. Hoe? Door zorg te dragen voor hun ontwikkeling, te luisteren naar hun behoeftes en door een veilige werkomgeving te scheppen voor iedereen.

 

Windmills at Saint Nazaire

Planet 

Dat we zuinig moeten zijn op onze wereld is een boodschap die luid en duidelijk klinkt. We streven niet alleen naar het behalen van de gestelde klimaatdoelen, maar gaan verder dan dat. We jagen de energietransitie aan en zetten in op innovatie. Ons doel? Een groenere wereld achterlaten voor de volgende generatie.

 

Brunel Foundation

De Brunel Foundation 

Brunellers Femke Dijkstra en Maritska Aarts zagen dat er binnen Brunel behoefte was om goed te doen en iets terug te doen aan de maatschappij. Daarom richtten zij in 2012 de Brunel Foundation op. 

 

Hiermee werd het voor Brunel-collega's mogelijk om hun tijd vrij te maken of te doneren aan programma's en initiatieven met een focus op maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Lees meer