Wat is een employer branding specialist?

Om de meerwaarde van een goede Employer Branding Specialist goed te kunnen omschrijven, is het handig om eerst te kijken naar wat er onder Employer Branding wordt verstaan. Employer Branding kun je onder andere zien als de manier waarop een bedrijf of organisatie invulling geeft aan de wijze waarop de beste werknemers worden aangetrokken en behouden.

 

Daarnaast speelt mee hoe het bedrijf te boek staat bij klanten, opdrachtgevers en werknemers. Employer Branding heeft dus alles te maken met reputatie, ofwel imago. Cruciaal hierbij is dat de EVP (Employer Value Proposition) , zoals die is opgesteld door het bedrijf, ook op die manier wordt uitgedragen. De Employer Specialist speelt een belangrijke rol in de communicatie naar alle (interne én externe) stakeholders.