Waterstof: de energiedrager van de toekomst

Onze samenleving is bezig met een verduurzamingsslag. Zowel bedrijven als particulieren onderzoeken hun ecologische voetafdruk en zoeken naar mogelijkheden voor schone energie. Waterstof neemt een steeds groter aandeel in binnen deze energietransitie. Lees hier alles over waterstof, de inzet van waterstof binnen jouw organisatie en de mogelijkheden om je te ontwikkelen tot Waterstof Specialist.

Waterstof Specialist

Om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te behalen, moet de CO2-uitstoot drastisch worden teruggedrongen. Waterstof zal hier –net als zonne- en windenergie- een belangrijke bijdrage aan leveren. In plaats van achter de markt aan te lopen, heeft Brunel de keuze gemaakt om de voortrekkersrol in deze transitie te nemen. We hebben samen met Energy Delta Institute (onderdeel van New Energy Coalition) een unieke post-hbo-opleiding Waterstof ontwikkeld, waarmee (nieuwe) specialisten van Brunel en haar relaties zich kunnen ontwikkelen tot Waterstof Specialist.

Win een Opleidingsplek Waterstof Docent Bekijk direct onze Waterstof vacatures

“De energietransitie is een groot thema dat speelt in de markt. Wij zijn gesprekspartner voor organisaties in olie & gas maar hebben ook jarenlange ervaring in wind, zon en waterstof. Waterstof kan een grote bijdrage leveren aan de industrie, de mobiliteit en de gebouwde omgeving. Ik vind het mooi om samen te kijken naar hoe we de wereld een beetje beter kunnen achterlaten. Iedereen kijkt naar en denkt over oplossingen, wij springen erin. En dat geeft veel voldoening.”

Bram Vredeveld – Branchemanager Energy

Waterstof opleiding

Voor de komende vijf jaar staan er in Nederland al veel waterstofprojecten op de agenda. De verwachting is dat er in 2030 in Europa 350 waterstofprojecten lopen met een subsidiewaarde van 500 miljard Euro. Hiervoor zijn 50.000 Waterstof Specialisten nodig om aan de behoefte vanuit de markt te voorzien.

Het probleem is dat er niet voldoende potentiële technische en juridische specialisten zijn binnen het vakgebied van waterstof. Doordat het gebied van waterstof relatief onbekend is, ontbreekt er kennis en ervaring én is er onvoldoende plek om deze kennis en ervaring op te doen. Dit zorgt ervoor dat het succes van waterstofprojecten in het geding komt. Het ontbreekt simpelweg aan voldoende deskundige specialisten die in staat zijn om werk van goede kwaliteit te leveren.

In onze negen maanden durende opleiding komen specialisten met een technische of juridische achtergrond wekelijks online samen om alles te leren over waterstof. De volledige waardeketen binnen waterstof wordt behandeld en regelmatig vinden er site visits plaats naar innovatieve waterstofprojecten op het gebied van opwekking, mobiliteit en infrastructuur. Ook heeft de leergang key note sprekers op het gebied van waterstof en energietransitie op het programma staan. Naast dit kennisaanbod, biedt de opleiding softskills trainingen op het gebied van onder andere persoonlijk leiderschap, beïnvloedingsvaardigheden en stakeholdermanagement.

Kom in contact

Door onze intrinsieke motivatie om de wereld beter achter te laten dan we hem aantroffen, willen wij niet alleen werken aan deze energietransitie, maar de energietransitie ook daadwerkelijk realiseren.

Brunel is de geschikte gesprekspartner voor organisaties in de olie- en gasindustrie, maar ook voor organisaties in waterstof, wind- en zonne-energie. Onze filosofie is ‘think global, act local’. Wij kunnen met onze 14.000 specialisten wereldwijd goed meedenken op micro-, meso- en macroniveau en fungeren als een facilitator van de energietransitie.

Wil je meer weten over de opleiding tot Waterstof Specialist of over de mogelijkheden op het gebied van waterstof voor jouw onderneming? Neem dan contact op met Bram Vredeveld – branchemanager Energietransitie.

Contact formulier

Neem contact op met: