Introductie

Richard Schoffeleers werkt als jurist Ruimtelijke Ordening bij Brunel én is een van de zes juristen die deelneemt aan de eerste editie van de post-hbo Waterstof Specialist. Waterstof is één van de alternatieven voor fossiele brandstoffen, maar het ontbreekt nog aan voldoende specialistische kennis over dit onderwerp. Ook op juridisch gebied. Richard vertelt over zijn deelname aan de opleiding en zijn visie op de energietransitie.

Richard: “Na het afronden van de opleiding Waterstof Specialist wil ik op een opdracht terechtkomen waar Waterstof-materie aan de orde is. Zodat ik de kennis die ik de afgelopen maanden heb opgedaan, kan inzetten en kan bijhouden. Waterstof kan een grote bijdrage leveren aan de verduurzaming van de industrie, mits geproduceerd op basis van wind- en zonneenergie. De zogeheten groene waterstof. De verwachting is dat er steeds meer opdrachten komen op het gebied van waterstof. Bijvoorbeeld in Noord-Nederland, waar ze volop bezig zijn met alternatieven voor de aardgasindustrie. Ook op bijvoorbeeld Chemelot in Zuid-Limburg willen ze aan de groene waterstof. Voor al die initiatieven zullen bestemmingsplannen geregeld moeten worden, omgevingsplannen moeten worden opgesteld en aanpassingen moeten worden gedaan.

Kennis over energie 

Mijn opleiding is bijna afgerond, in mei ben ik klaar. Toen ik startte wist al wel iets van waterstof, maar de opleiding heeft mijn kennis verdiept. Niet alleen op juridisch gebied, maar ook bijvoorbeeld over hoe energie geproduceerd wordt en hoe energiemarkten functioneren. We hebben geleerd over langlopende contracten, kortlopende contracten, dagmarkten... Nu de gasprijzen door het dak gaan, begrijp ik hoe dit zover heeft kunnen komen. Het functioneert niet anders dan dat er een run is op de toiletrollen. De wet van vraag en aanbod.

Juristen & waterstof 

De juristen die de opleiding volgen, zijn vooral werkzaam in de ruimtelijke ordening en het privaatrecht. Voor juristen met deze specialismes is de opleiding tot Waterstof Specialist een logische keuze. Zij zullen in de toekomst steeds vaker met waterstof te maken krijgen. Je kan uiteindelijk geen goede beslissingen nemen over de toepassing van waterstof in de gebouwde omgeving, als je niet weet waar het over gaat. Je moet inhoudelijk weten waar je het over hebt als er plannen worden gemaakt of er contracten afgesloten moeten worden.

Wet- en regelgeving voor waterstof

De wet- en regelgeving voor waterstof wordt momenteel nog opgesteld. De Europese Unie is bezig met het uitwerken van richtlijnen over de toepassing van waterstof. Die zullen moeten worden omgezet in nationale wet- en regelgeving. De EU stelt een kader op. Vraagt dat kader voor Nederland, Duitsland of een ander EU-land nog om specifieke aanpassingen, dan kan dat in een volgende fase op landelijk niveau worden uitgewerkt.

Waterstof is een gas. Je kan daarom aansluiting zoeken bij bestaande wet- en regelgeving zoals bij aardgas. Waterstof heeft natuurlijk een aantal andere eigenschappen dan gas. Dus dat zal ook iets vragen in die heel specifieke veiligheidsregels. Daar heb je technische deskundigen voor nodig. Maar tegelijkertijd is het op heel veel vlakken al geregeld op het gebied van aardgas. En daar kunnen we best wel wat aan ontlenen als we binnenkort een wet voor waterstof moeten gaan regelen.

Infrastructuur

De afgelopen 25 jaar is de energievoorziening voor een groot deel aan de markt overgelaten. Dan moet je een heleboel aan wet- en regelgeving opstellen, om dingen toch in de greep te houden. Ik denk dat de Rijksoverheid meer de lead zou moeten nemen in de energievoorziening, om zo de energietransitie te voorspoedigen en de klimaatdoelen te behalen.

Kijk naar de uitrol indertijd van het Nederlandse aardgas; in een recordtempo hebben ze die hele gasinfrastructuur gerealiseerd. Deze installaties zijn met enige aanpassingen geschikt te maken voor waterstof. De infrastructuur ligt er al behoorlijk. In het regeerakkoord staat van alles over waterstof, dus dat is beloftevol. Maar als we waterstof de rol willen laten spelen die het kán spelen in de Nederlandse energievoorziening, dan moet je een minister of staatssecretaris hebben die zegt: ‘We gaan dit doen. We gaan het uitrollen'. Dat is wat we naar mijn idee nu echt nodig hebben."

Lees meer over Waterstof

Deel dit artikel