Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen behoeften en voorkeuren. Dat maakt het niet altijd even makkelijk om elkaar te begrijpen. De ene persoon heeft aan een blik of een half woord genoeg om te weten wat je bedoelt, terwijl je met een ander alsmaar tegen miscommunicaties of irritaties aanloopt. De DISC-training van Brunel geeft je handvaten om te begrijpen waarom een ander zich op een bepaalde manier gedraagt en uit welke angsten en behoeften dit gedrag voorkomt. Als je weet hoe een ander communiceert, kun je leren je eigen communicatiestijl hierop aan te passen om zo effectiever met elkaar te communiceren.

 

Waarom DISC? 

DISC is een instrument uit de psychologie dat inzicht biedt in het gedrag en de communicatie van onszelf en anderen. Je leert verschillende stijlen hierin te herkennen, hoe je hiermee om kunt gaan en hoe je deze kennis kunt gebruiken om beter samen te werken en anderen te motiveren. Bovendien kom je meer te weten over je eigen kwaliteiten en valkuilen, je ontwikkelpunten en welke toegevoegde waarde je met je meebrengt in een team.

 

Voor wie? 

Deze training is bedoeld voor eenieder die meer wil weten over verschillende gedragsstijlen en dit wil gebruiken om effectiever te communiceren, ongeacht in welke branche of op welk niveau je werkzaam bent. Voorkennis van DISC is niet nodig, omdat de theorie achter DISC vanaf de basis zal worden uitgelegd.
Inschrijven voor de training kan individueel, voor je eigen ontwikkeling. Nog effectiever is de training echter wanneer deze door een team als geheel wordt gevolgd, waarbij niet alleen op persoonsniveau kan worden gekeken, maar ook naar de teamsamenstelling en dynamiek daarbinnen.

Voorbereiding 

Van tevoren vult iedere deelnemer online een vragenlijst in bij DISC Factor. Hieruit volgt een rapportage die het persoonlijke DISC-profiel van die deelnemer omschrijft. Tijdens de training ontvangen de deelnemers hun persoonlijke profiel, wordt uitgelegd hoe dit gelezen moet worden en is er ruimte om hier vragen over te stellen.

 

Het programma 

De DISC-training van Brunel is een interactieve training waarbij uitleg van de theorie wordt gecombineerd met het analyseren van het persoonlijke profiel, het uitwisselen van ervaringen en met verschillende oefeningen die helpen om DISC te begrijpen en toe te passen.

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

 

Samenwerkingsoefening en evaluatie van de rolverdeling
Uitleg geschiedenis en theorie achter DISC
Uitleg persoonlijk profiel en lezen van de grafieken
Oefeningen kenmerken van elke DISC-stijl (angst, behoefte, motto, etc.)
Verzamelen Do’s & Don’ts voor het communiceren met elke stijl
Oefening overtuigen van elke stijl

Waarom een training bij Brunel? 

De kracht van onze trainingen zit in het feit dat ze worden gegeven door professionals uit het veld. Onze trainers hebben een duale rol: zij zijn zowel IT-consultants die regelmatig ingezet worden op projecten, als trainers en coaches. Omdat zij bij verschillende organisaties over de vloer komen, zien ze first-hand waar de knelpunten zitten en waar behoefte aan is. Vervolgens vertalen zij dit door naar de inhoud van de trainingen, waardoor zij zeker weten dat ze actuele en relevante informatie en vaardigheden aan de deelnemers meegeven.

 

Maatwerk & In-company 

Bovenstaande training kan op basis van maatwerk gegeven worden. De training kan dan afgestemd worden op de wensen van de organisatie. Het is mogelijk om zelf cases aan te dragen, zodat de training volledig toegespitst wordt op de dagelijkse praktijk.

 

Andere gerelateerde diensten van Brunel 

1-op-1 DISC analyse

Brunel biedt op het gebied van DISC ook 1-op-1 coaching aan. Waar de algemene training heel nuttig kan zijn als kennismaking met DISC, om de verschillende stijlen te herkennen en je gedrag en communicatiestijl hierop aan te passen, ligt de focus bij de privésessie helemaal op jou. Een DISC-gecertificeerde coach gaat met jou zitten om jouw DISC-profiel door te nemen. Hierbij wordt uitgebreid stilgestaan bij jouw kwaliteiten en valkuilen, maar ook in hoeverre je op dit moment op je plek zit. Komen jouw kwaliteiten bijvoorbeeld goed tot uiting in je huidige omgeving? De coach helpt je tot bepaalde inzichten te komen en pijnpunten bloot te leggen in je huidige werkomgeving.

Vanuit de Brunel Agile Community worden verschillende trainingen verzorgd waarmee wij kunnen helpen om de Agile transformatie van jouw organisatie tot een succes te maken.