Om als team optimaal te kunnen samenwerken is het nuttig als de individuele leden zichzelf en elkaar goed kennen. Wanneer je begrijpt waar jullie raakvlakken liggen, maar ook wat de verschillen zijn die maken dat jullie elkaar aanvullen en versterken, en wat de bijbehorende valkuilen zijn, wordt het een stuk makkelijker om als team te weten wat je aan elkaar hebt en de gewenste resultaten te behalen. Zeker binnen een Agile omgeving waarin transparantie hoog in het vaandel staat!

 

De insteek van de training Communicatiestijlen & Teamdynamiek van Brunel is om jouw team te helpen groeien naar een hoger niveau. Tijdens deze interactieve training wordt uitleg van de theorie afgewisseld met het analyseren van de teamsamenstelling en verschillende oefeningen die het onderlinge begrip, de communicatie en het vertrouwen versterken. Na afloop van de training beschikt de deelnemer over meer zelfkennis, inzicht in de sterke en ontwikkelpunten van het team als geheel en specifieke vaardigheden die direct in de praktijk gebruikt kunnen worden.

Voor wie is de training bedoeld? 

 Dit is een teamtraining die bedoeld is om met je volledige (Agile/Scrum-) team te volgen, ongeacht de branche waarin je werkzaam bent. Het is een vervolgtraining op de korte sessie Teamontwikkeling & Samenwerking, hoewel het geen vereiste is om deze sessie gevolgd te hebben. Ook voorkennis van DISC is geen ingangseis, omdat deze theorie vanaf de basis wordt uitgelegd.

 

Het programma 

Dag 1: Communicatiestijlen volgens DISC


Verwachtingen en aanleiding van deze training
Samenwerkingsoefening en evaluatie van de rolverdeling
Uitleg geschiedenis en theorie achter DISC
Uitleg persoonlijk profiel en lezen van de grafieken
Oefening kenmerken van elke DISC-stijl (angst, behoefte, motto, etc.)
Verzamelen do’s & don’ts voor het communiceren met elke stijl
 

Dag 1 staat volledig in het teken van DISC. DISC is een instrument uit de psychologie dat inzicht biedt in het voorkeursgedrag en de manier van communiceren van onszelf en anderen. Deelnemers leren verschillende stijlen hierin te herkennen en hoe ze deze kennis kunnen gebruiken om beter samen te werken. Bovendien komen ze meer te weten over hun eigen kwaliteiten en valkuilen. Van tevoren vult iedere deelnemer online een vragenlijst in waaruit een rapport volgt dat het persoonlijke DISC-profiel van de deelnemer omschrijft. Tijdens dag 1 ontvangen de deelnemers hun persoonlijke profiel en wordt uitgelegd hoe dit gelezen moet worden.

 

Dag 2: Teamdynamiek


Teamsamenstelling in DISC-kleuren
Invullen teamcanvas, waaronder teamwaarden en teamdoelen
Fases in teamvolwassenheid volgens Lencioni en Tuckman
Oefening bouwen aan vertrouwen
Actieplan: hoe gaan we ons team versterken?
 

Op dag 2 zal de focus verschuiven naar het team. De trainer analyseert samen met de deelnemers de teamsamenstelling in DISC-stijlen om te ontdekken waar de kracht van het team ligt
en waar de uitdagingen zitten.

 

Tevens wordt er gesproken over volwassenheid van teams en de modellen van Patrick Lencioni en Bruce Tuckman die hier inzicht in bieden. Met elkaar wordt gekeken waar het team nu staat en wat er nodig is om het naar een hoger niveau te tillen. Gedurende de dag is er bovendien ruimte voor verschillende werkvormen die de band van het team helpen versterken.

Voertaal tijdens de training 

De training is standaard in het Nederlands, maar kan op aanvraag ook in het Engels worden gegeven.

 

De kracht van een training bij Brunel 

De kracht van onze trainingen zit in het feit dat deze worden gegeven door specialisten uit het veld. Ze hebben een duale rol: zij zijn zowel specialist als ook trainer. Als specialist worden zij ingezet op detacheringsopdrachten, adviestrajecten en het begeleiden van verandertrajecten. Omdat zij bij verschillende organisaties over de vloer komen, zien ze first-hand waar knelpunten zitten en waar behoefte aan is. Vervolgens vertalen zij dit door naar de inhoud van de training, waardoor zij zeker weten dat ze actuele en relevante informatie en vaardigheden meegeven aan de deelnemers.

 

Maatwerk & In-company 

Bovenstaande training kan ook op basis van maatwerk gegeven worden. De training wordtdan afgestemd op de wensen van de organisatie. Wanneer de organisatie bijvoorbeeld al bekend is met DISC, kan het programma ingekort of aangepast worden.

 

De standaard training duurt twee dagen, van 9.00 tot 16.30 uur, en wordt alleen fysiek gegeven (niet online). Mogelijke locaties zijn de Brunelkantoren in Utrecht en Amsterdam, of desgewenst in-company.