Drie mensen aan het overleggen

Heeft uw bedrijf een sourcing strategie nodig?

Benieuwd wat een sourcing strategie voor uw organisatie kan betekenen? Lees er alles over in dit blog en ontdek waarom u in 2021 een sourcing strategie nodig heeft.

Zoekt u goede specialisten? Neem contact op!

Wat is een sourcing strategie?

Onder een sourcing strategie verstaan we het bepalen van én het zoeken naar de meest geschikte professionals voor een vacature of opdracht. Het identificeren en herkennen van toekomstige behoeften en ontwikkelingen speelt hierin een grote rol. Heeft u last van grote schaarste van kandidaten voor specifieke functies of afdelingen? Heeft u regelmatig of voortdurend dezelfde vacatures uitstaan? Lees dan zeker even verder over hoe het kiezen en realiseren van een goede sourcing strategie kan helpen.

Waarom een sourcing strategie?

Van oudsher is de sourcing branche gewend om vooral reactief te werken. Dat is in deze schaarse arbeidsmarkt niet meer realistisch, noch afdoende. Om op lange termijn in de personeelsbehoefte te voorzien, zijn nieuwe manieren en een goede sourcing strategie nodig. Hiervoor is uitgebreid arbeidsmarktonderzoek en een haalbaarheidsanalyse nodig. Brunel voert deze door, analyseert de gegevens en brengt in kaart waar de pijn of mismatch zit. Brunel denkt mee, levert maatwerk en een gedegen advies.

Stap voor stap naar de juiste sourcing strategie

De nodige stappen op weg naar de juiste sourcing strategie zijn inventarisatie, analyse en een passend actieplan. Als in kaart is gebracht waar de probleemstelling zit voor het invullen van een vacature, is Brunel een actieve partner in het oplossen van dit probleem. Brunel gaat de dialoog aan en er wordt onderbouwd meegedacht over een sourcing-oplossing en alternatieven. Zijn er bijvoorbeeld in Groningen software specialisten nodig maar onvoldoende aanwezig? Dan denkt Brunel mee en draagt alternatieven aan: kan er vanuit huis worden gewerkt, wat is er met salaris mogelijk, kunnen we de leefomgeving promoten?

Een sourcing strategie is maatwerk

Als uit haalbaarheidsonderzoek blijkt dat het opstellen van een sourcing strategie haalbaar en realistisch is, worden persona’s opgemaakt die de ideale kandidaat definiëren. Als het doelgroepprofiel is bepaald, gaat Brunel aan de slag met het schrijven van de vacaturetekst. Daarnaast wordt bekeken in welke mate wordt ingezet op het handmatig sourcen van kandidaten en/of het inzetten van online campagnes. Brunel vervaardigt ook marketing blogs en video’s voor op bijvoorbeeld social media. Het actief een rol spelen in het creëren en inzetten van communicatie in samenwerking met klanten, wordt co-creatie genoemd. Het naar buiten treden met een sterk arbeidsmarktmerk als Brunel in combinatie met een sterk werkgeversmerk heeft een grote attentiewaarde voor de doelgroep. Brunel weet met zijn jarenlange ervaring de juiste boodschap op de juiste plek te krijgen, zodat de juiste groep mensen op de juiste manier wordt benaderd en geënthousiasmeerd.

Passion for people

Door de co-creatie, ontstaat een diepere band die verder gaat dan het oplossen van het huidige probleem alleen. Er ontstaat door structureel partnerschap een hoger kwaliteitsniveau. Naast het verzorgen van online content, organiseert Brunel ook offline allerlei activiteiten om uw doelgroep te bereiken. Brunel heeft een brede community en boort deze onder andere aan door het organiseren en verzorgen van lezingen, evenementen en inhouse dagen. Vanzelfsprekend helemaal afgestemd op uw behoefte en uw doelgroep. Competent en met passie een goed verhaal vertellen is iets dat overkomt en wordt gewaardeerd. Brunel heeft passion for people en straalt dat uit.

Strategisch en toekomstgericht sourcen

Brunel besteedt veel tijd aan de juiste voorbereiding en analyse. Brunel voegt waarde toe, door behoefte te herkennen en deze in te vullen. Door het lange termijn denken, kan er efficiënter worden omgaan met tijd en geld. Door strategisch onderbouwd -en daardoor veel effectiever- alle middelen in te zetten, worden vacatures in een keer goed opgevuld. Op lange termijn worden zo kosten bespaard. Met Brunel heeft u een partner die helpt om op het juiste moment, de juiste specialisten te vinden.

Bent u op zoek naar goede vakmensen en benieuwd naar onze producten en diensten? Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek wat wij voor u kunnen betekenen!