Wat is Scrum en waarom een Scrumtraining volgen? 

Scrum is een framework waarbinnen mensen complexe en/of adaptieve problemen adresseren en tegelijkertijd op een productieve en creatieve wijze producten van de hoogst mogelijke waarde leveren. Brunels Scrumtraining biedt inzicht in de spelregels zoals beschreven in de officiële Scrumgids en geeft zo een goede theoretische basis. Dit helpt bij het beter begrijpen van Scrum, maar vooral ook bij het afleggen van het Professional Scrum Master I-examen.

 

Voor wie is de Scrumtraining bedoeld? 

Deze training is geschikt voor iedereen die werkzaam is of gaat zijn als Scrum Master of Product Owner. Daarnaast voor elk teamlid, iedere stakeholder of simpelweg iemand die wil begrijpen wat Scrum is en hoe Scrum werkt. In een korte tijd leer je de basisprincipes achter Scrum. Bovendien laten we aan de hand van praktijkvoorbeelden zien hoe Scrum binnen een organisatie kan worden toegepast. Voor wie van plan is een Scrum Master-certificering te behalen, vormt deze training een goede basis. De inhoud van de training sluit aan op het Professional Scrum Master I-examen van Scrum.org.

 

Agile Scrumtraining 

Op dit moment wordt de Scrum methode in bijna elke sector toegepast. Maar wat betekent agile werken? Agile zelf staat voor wendbaar, lenig en flexibel werken. De Scrum methode is een handige manier om agile werken ook echt toepasbaar te maken binnen een organisatie. Het is te merken dat er binnen een bedrijf veel bereikt wordt, in minder tijd dan voorheen, zodra de Scrum methode is toegepast. Het stelt organisaties namelijk in staat om sneller en effectiever te reageren op externe veranderingen. Tijdens de Scrumtraining vertellen onze professionals hier graag meer over.

 

Het programma 

Tijdens de training komen er diverse onderwerpen aan bod. Vanzelfsprekend passen we de training aan op persoonlijke vragen en ervaringen. De Scrumtraining is opgebouwd uit de volgende vier onderdelen:

 

1. Scrum framework


De regels en rollen van Scrum zoals beschreven in de officiële Scrumgids worden tijdens dit onderdeel toegelicht. Alle elementen van Scrum vullen elkaar aan en vormen samen één consistent geheel.

 

2. Theorie en principes


Om de Scrum methode goed te kunnen begrijpen is het belangrijk om te weten waarop Scrum is gebaseerd en wat de achterliggende principes en waarden zijn.

 

3. Multidisciplinaire, zelfsturende teams


Scrumteams gaan op een andere manier te werk dan traditionele ontwikkelteams. Door de teams multidisciplinair te maken en zelfsturend te laten zijn, worden flexibiliteit, creativiteit en productiviteit bevorderd. Het team bepaalt zelfstandig hoe het werk het beste uitgevoerd kan worden. De teamleden beschikken zelf over alle kennis en vaardigheden die nodig zijn om hun taken af te ronden zonder dat zij hulp van buiten het team nodig hebben.

 

4. Coaching en facilitering


De leiderschapsstijl van Scrum Masters is vaak heel anders dan die van projectmanagers of teamleiders in traditionele omgevingen. Scrum Masters werken volgens dienend leiderschap dat zich richt op het bevorderen van het gemeenschapsgevoel en de persoonlijke groei van hun teamleden. Zij coachen en faciliteren zowel de teamleden als de organisatie in zijn geheel in het begrijpen en het gebruiken van Scrum.

Voertaal tijdens de training 

De training is beschikbaar in zowel Engels als Nederlands. Het examen is in het Engels.

 

De kracht van een training bij Brunel 

De kracht van onze trainingen zit in het feit dat ze worden gegeven door professionals uit het veld. Onze trainers hebben een duale rol: zij zijn zowel IT-Consultants die regelmatig worden ingezet op projecten, als ook trainers en coaches. Omdat zij bij verschillende organisaties over de vloer komen, zien ze first-hand waar knelpunten zitten en waar behoefte aan is. Vervolgens vertalen zij dit door naar de inhoud van de trainingen, waardoor zij zeker weten dat ze actuele en relevante informatie en vaardigheden meegeven aan de deelnemers.

 

Maatwerk & In-company 

Bovenstaande training kan ook op basis van maatwerk gegeven worden. De training wordt dan afgestemd op de wensen van de organisatie. Het is mogelijk om zelf cases aan te dragen, zodat de training volledig toegespitst kan worden op de dagelijkse praktijk.

 

scrum visual leaflet

Bekijk hier de andere trainingen!