Wat is een Product Owner en wat is hij vooral niet? Welke kwaliteiten heeft een goede PO nodig? En op welke manieren kan een PO waarde meten om deze vervolgens te maximaliseren Tijdens de Product Owner-training van Brunel worden dit soort vragen beantwoord.

 

Na afloop hebben de deelnemers een concreter beeld van de rol van de PO en een gedegen voorbereiding om de certificering PSPO I te behalen bij Scrum.org.

Voor wie is de training bedoeld? 

Dit is een online training van een halve dag die specifiek is gericht op deelnemers die het PSPO I examen willen halen, of die meer willen weten over de rol van Product Owner binnen Scrum. Hoewel de praktijk onvermijdelijk ter sprake komt, zal de focus vooral liggen op de theorie. Voorwaarde om deel te mogen nemen is dat de deelnemers PSM I reeds behaald hebben. Dit betekent dat zij bekend zijn met het Scrum framework zoals beschreven in de Scrum Guide, versie november 2020, en een beeld hebben bij de vraagstelling van scrum.org.

 

Het programma 

Het programma begint met een korte herhaling van het Scrum framework, om deze kennis op te frissen. Vervolgens wordt de focus verschoven naar specifiek de rol van de Product Owner en de verantwoordelijkheden waarin deze uiteen valt. Daarbij wordt per Scrum event uitgelegd welke rol de Product Owner hierin vervult, maar ook waar de Product Owner zich mee bezighoudt buiten deze events en welke belangrijke concepten rondom het werk van de Product Owner de deelnemer moet kennen. Tijdens de training wordt geoefend met examenvragen en is er ruimte om met elkaar te discussiëren en vragen te stellen aan de trainer. De trainer zal hierbij steeds benadrukken waar theorie en praktijk uiteenlopen, omdat dit onderscheid essentieel is voor wie het examen wil halen.

 

De kracht van een training bij Brunel 

De kracht van onze trainingen zit in het feit dat deze worden gegeven door specialisten uit het veld. Ze hebben een duale rol: zij zijn zowel specialist als ook trainer. Als specialist worden zij ingezet op detacheringsopdrachten, adviestrajecten en het begeleiden van verandertrajecten. Omdat zij bij verschillende organisaties over de vloer komen, zien ze first-hand waar knelpunten zitten en waar behoefte aan is. Vervolgens vertalen zij dit door naar de inhoud van de training, waardoor zij zeker weten dat ze actuele en relevante informatie en vaardigheden meegeven aan de deelnemers

 

Maatwerk & In-company 

Bovenstaande training kan ook op basis van maatwerk gegeven worden. De training wordt dan afgestemd op de wensen van de organisatie. Zo kan er bijvoorbeeld een combinatie
worden gemaakt van de basis Scrumtraining (PSMI-voorbereiding) en deze sessie rondom de Product Owner.

De standaard training duurt een halve dag, van 9.00 tot 13.00 uur, en wordt vanwege deze korte duur alleen online gegeven in MS Teams.