Technologie maakt vrijwel alles mogelijk. Maar dat betekent niet dat u elke vernieuwing moet omarmen. Welke veranderingen leiden tot daadwerkelijke verbeteringen? En hoe zorgt u dat uw bedrijf maximaal flexibel blijft in deze veranderende omgeving? Ons team adviseert u graag over zinvolle innovatie en traint ook uw medewerkers. Want een succesvolle verandering valt of staat met hun mate van betrokkenheid.

Gerichte aandacht

Hoewel verbetertrajecten vaak goed worden voorbereid, zien wij regelmatig dat de resultaten niet aan de verwachtingen voldoen. Volgens ons is een duidelijke stip aan de horizon noodzakelijk voor het slagen van een verbeterinitiatief. We houden altijd eerst de huidige visie tegen het licht. Na een nulmeting, bepalen we samen met u het volgende ambitieniveau en vertalen dit naar praktische doelstellingen. Voor de verdere uitwerking en borging hanteren we een kort-cyclische, iteratieve werkwijze.

Training en coaching

In de praktijk blijkt de noodzakelijke betrokkenheid van een team bij verandering vaak een flinke uitdaging. Uw medewerkers zijn immers druk met de dagelijkse werkzaamheden en hebben niet altijd tijd om een pas op de plaats te maken en naar de horizon te kijken. Wij geloven in het intrinsiek motiveren van medewerkers. Alleen zo kan een ingezette verandering een succes worden. Dit doen wij door middel van begeleiding, training en coaching. Met als doel dat uw hele team de nieuwe manier van werken omarmt en niet in de oude situatie terugvalt.

Onze diensten

Brunel Consultancy & training omvat de volgende diensten: 

• Nulmeting en advies
• IT roadmapping
• Procesoptimalisatie
• Projectmanagement
• Kennismanagement
• Informatiemanagement
• Workshops, trainingen en coaching

 

Uitgaande van uw behoeften bespreken wij met u welke diensten voor uw bedrijfsvoering het meest waardevol zijn. Onze specialisten werken gedurende het hele traject intensief met u samen. 

Kijk ook eens naar onze andere IT solutions