Brunel geeft complexe infrastructuur een grondige facelift.

De uitdaging

Voor een zorginstelling als het Antonius Ziekenhuis zijn beveiliging en continuïteit van het IT-landschap essentieel. Met ruim 150 applicaties en een automatisch back-upsysteem is een migratie van Windows 2008/2012 naar Windows 2016 nogal complex.

De oplossing

Brunel analyseert wat de impact is van de migratie voor alle applicaties. Ook wordt alles uitvoerig getest. Het opstellen van de planning van de implementatie per afdeling ligt ook bij Brunel.

De resultaten

In een periode van ongeveer anderhalf jaar leidt het projectteam van Brunel de migratie in goede banen. In zo’n 1.700 manuren gaan de centrale servers van het Antonius Ziekenhuis over op Windows 2016 en een hogere versie van Citrix Virtual Apps.

Jack Tamminga

Hoofd Automatisering Antonius Zorggroep

Al sinds 1998 is Jack Tamminga werkzaam als hoofd Automatisering bij het Antonius Ziekenhuis. Hij werkt al jaren samen met Brunel, die verschillende projecten per jaar oppakt voor de Antonius Zorggroep. 

Welke organisatie voelt tegenwoordig niet de constante druk om het IT-landschap up-to-date te houden? Bij het Antonius Ziekenhuis kennen ze het maar al te goed. De ICT-afdeling kan niet zelf alle nieuwe ontwikkelingen omarmen. Daarom werkt het team sinds jaar en dag samen met Brunel.

Eens in de zoveel tijd IT-infrastructuur op de schop

Bijblijven met de laatste ontwikkelingen in IT – het is belangrijk voor haast elke organisatie. Zo ook binnen de zorg. Jack Tamminga, Hoofd Automatisering van de Antonius Zorggroep: “Iedere zorginstelling moet één keer in de zoveel tijd zijn fysieke netwerk en serveromgeving vervangen. Zo’n grote infrastructurele wijziging brengt veel met zich mee. Zeker voor een ziekenhuis, waar honderden applicaties naast elkaar gebruikt worden.”

Beveiliging patiëntgegevens voorop

Waarom is het zo belangrijk om de infrastructuur te vernieuwen? Jack: “Voor de IT in een ziekenhuis zijn twee dingen essentieel: beveiliging en continuïteit. Wat betreft die eerste: wij werken natuurlijk met gevoelige patiëntgegevens. Wij nemen onze verantwoordelijkheid als zorginstelling daarin uiterst serieus en doen er alles aan om te voldoen aan de norm Informatiebeveiliging in de zorg, de NEN 7510. Dan is het belangrijk dat je je software regelmatig tegen het licht houdt.”

Vervanging van de hele infrastructuur is te complex voor onze eigen afdeling. Dat is waar Brunel om de hoek komt kijken.

Jack Tamminga

Jarenlange hechte samenwerking

Het Antonius Ziekenhuis en Brunel werken al lange tijd samen. Het begon ooit in 2002 met een migratie van de Exchange-omgeving, en is uitgegroeid naar een hechte samenwerking van meerdere projecten per jaar. Waaronder dus de vervanging van de gehele serverinfrastructuur, waarvoor het Antonius Ziekenhuis in 2018 opnieuw de hulp van Brunel inriep.

Van Windows 2008/2012 naar 2016: hoe pak je dat aan?

De uitdaging: het fysieke netwerk vervangen en daarna de centrale servers overzetten van Windows 2008/2012 naar Windows 2016. Hoe pakte Brunel dat aan? Jack: “Het basisontwerp dat mijn team had gemaakt, is in eerste instantie gereviewd door het projectteam van Brunel. Daarna hebben we samen gekeken naar securityvraagstukken. De aanbevelingen van Microsoft sluiten niet altijd goed aan op onze werkwijze. Het is fijn dat de Brunel-experts meedachten over de risico’s en andere afwegingen, voordat we over zouden gaan tot implementatie.”

Analyseren, testen en instrueren

Brunel maakte een impactanalyse van wat de migratie zou betekenen voor de ruim 150 applicaties die op de server draaien. Jack: “Dat moest ook wel, want je moet alle applicaties opnieuw inregelen op het nieuwe platform. En ze moeten getest worden voordat je ze aanbiedt aan je eindgebruikers. Het team van Brunel heeft ook de communicatie van de migratie opgepakt. Het instrueren van iedereen die met IT werkt is van groot belang. Om hier de volle aandacht voor te hebben, deden we dit niet met een big bang, maar per afdeling. Dat is logistiek een flinke uitdaging, maar dat heeft de projectleider van Brunel goed opgepakt.”

Het project was logistiek een flinke uitdaging, maar dat heeft Brunel goed opgepakt.

Jack Tamminga

Brunel als preferred supplier

In een periode van ongeveer anderhalf jaar is de complete IT-infrastructuur van het Antonius Ziekenhuis vervangen. Jack: “We zien Brunel als preferred supplier voor dit soort grote projecten. Dit is de derde keer dat we de migratie van de hele IT samen met Brunel hebben gedaan. En dat bevalt nog steeds goed. Brunel kent onze organisatie, kent onze mensen, en plaatst als het even kan engineers van eerdere projecten. Bekende gezichten, die door mijn team verwelkomd worden alsof het directe collega’s zijn.”

Vervolgproject: security naar hoger plan

In aanloop naar een migratie kom je vaak nieuwere versies van applicaties tegen. Een nieuwere versie betekent vaak een veiligere versie. Jack: “Ik heb Brunel gevraagd om als vervolgproject te kijken naar updates van applicaties zelf. Nu onze servers op Windows 2016 draaien, zijn er nieuwe mogelijkheden om de security naar een hoger plan te brengen. Brunel werkt nu uit wat dat zou betekenen voor de nieuwe omgeving. Dit zijn onderwerpen waar wij als team niet dagelijks mee te maken hebben. De ervaring van de experts van Brunel is dan echt van toegevoegde waarde.”

We zien Brunel als preferred supplier voor dit soort grote projecten.

Jack Tamminga