Brunel beperkt haar zoekgebied voor geschikte technische specialisten en IT'ers niet tot Nederland. Wij zoeken wereldwijd.

 

Als een vacature of opdracht niet met een lokale kandidaat kan worden ingevuld, worden de internationale recruiters van Global Sourcing ingeschakeld. Zij hebben een goed beeld van het opleidingsniveau en certificering in de verschillende landen. Dit soort details kennen onze internationale recruiters voor alle mogelijke landen en opleidingen. Zo weten zij in welke landen zij de verschillende soorten specialisten kunnen vinden die voldoen aan de eisen en certificering die de opdrachtgever en onze wetgever stellen.

 

Daarnaast weten de recruiters, vaak zelf van buitenlandse komaf, hoe kandidaten in andere landen zoeken naar vacatures. Zij kennen de nationale jobboards, specifieke hang-outs van IT-specialisten, technische universiteiten, kennishubs en lokale samenwerkingsverbanden. En zij hebben duidelijk in kaart wat voor type bedrijvigheid zich in welke regio’s afspeelt. Zoeken op de juiste plek maakt de slagingskans groter voor het snel vinden van een geschikte kandidaat. Hebben onze Global Sourcing recruiters eenmaal een geschikte kandidaat, dan begeleiden wij ook het hele proces. Van eerste contact tot laatste werkdag en alles daartussen. Hebben wij eenmaal een geschikte kandidaat gevonden dan regelen wij de kennismaking, het reizen, hotelovernachtingen, contractonderhandelingen, werkvergunning, huisvesting. Onze opdrachtgevers hoeven alleen de vacature maar op te stellen.

Onze Global Sourcing services zijn specifiek gericht op:

Buitenlandse medewerkers in Nederland
Als er op de Nederlandse arbeidsmarkt onvoldoende kandidaten met een specifiek profiel beschikbaar zijn, bestaat de mogelijkheid om een migrant in te zetten die wel aan dit profiel voldoet. Wij zorgen ervoor dat alle buitenlandse medewerkers die via ons in Nederland aan het werk zijn:

 

  • in het bezit zijn van een geldige werk- en verblijfsvergunning (Brunel is referent bij de IND);
  • over een compliant dossier beschikken, dat voldoet aan de geldende wet- en regelgeving;
  • beschikken over BSN, verzekeringen, een Nederlandse bankrekening en dergelijke voor hun verblijf in Nederland;
  • begeleid worden door een HR Consultant gespecialiseerd in de begeleiding van migranten, bijvoorbeeld door het voorzien van taalcursussen en andere opleidingen;
  • zich geen zorgen hoeven te maken over praktische zaken als het regelen van de reis of het zoeken naar een geschikte verblijfplaats.

 

Nederlandse Brunel medewerkers in het buitenland
Met regelmaat zetten wij onze eigen medewerkers in bij buitenlandse projecten van Nederlandse opdrachtgevers. Soms is dat voor een periode van slechts één of enkele dagen, maar dit kan ook voor langdurige projecten. De praktische zaken als vergunningen, verzekeringen, visa en geldende wettelijke vereisten (welke afhankelijk zijn van de locatie, de te verrichten activiteiten en de duur van het verblijf) regelen wij.

 

Lokale professionals voor buitenlandse projecten
Veel van onze Nederlandse opdrachtgevers zijn internationaal vertegenwoordigd. Vanuit ons internationale netwerk – Brunel heeft meer dan 110 kantoren in 44 landen – kunnen wij u als Nederlandse klant ook in het buitenland van capaciteit voorzien. Er zijn diverse samenwerkingsvormen mogelijk, afhankelijk van uw wensen. Of dit nu lokaal is of centraal vanuit Nederland.