Wat zijn projectmanagement methodieken?

Projectmanagement methodieken zijn de manieren waarop projecten worden georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond. Het doel van projectmanagement is om de doelen te behalen binnen de bepaalde restricties. Om dit te behalen, zijn methoden ontwikkeld, zoals onder andere EVO, IPMA en Agile.

Do you like this article?
Thank you for your feedback. We'll use it to improve this article