Wat zijn projectmanagement methodieken? 

Projectmanagement methodieken zijn de manieren waarop projecten worden georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond.

 

Wat is het doel van projectmanagement methodieken?
 

Het doel van projectmanagement is om de doelen te behalen binnen de bepaalde restricties. Om dit te behalen, zijn methoden ontwikkeld, zoals onder andere EVO, IPMA en Agile. Deze projectmanagement methodes dragen bij aan het goed management van projecten en zijn onmisbaar geworden in de wereld van projectmanagement.

 

De tools en methoden zorgen ervoor dat voornamelijk grotere projecten efficiënter aangepakt kunnen worden. Projectmanagement methoden maken duidelijk wie welke taak uitvoert en wanneer dit gedaan dient te worden. Elke methode heeft zo een eigen manier waarop een project in goede banen geleid kan worden. Voor elke situatie is weer een andere methode meer van toepassing en dus is het aan de projectmanager om te beoordelen welke methode gebruikt moet worden.

 

Welke projectmanagement methodieken zijn er?
Het kiezen van de juiste projectmanagement methodiek is een kwestie van afwegingen maken en kijken wat de voor- en nadelen zijn van elke methode. Hieronder zijn een aantal methoden en daarbij de belangrijkste voordelen.

Agile
 

Agile is een populaire projectmanagement methodiek omdat teams er heel flexibel mee kunnen werken. Flexibiliteit is dan ook het grote voordeel van deze methode, waarbij je een project op kan delen in tastbare onderdelen en snel kan inspelen op mogelijke veranderingen. Lees hier meer over Agile.
Scrum
 

Scrum is een methode die is gebaseerd op de Agile methodiek. De Scrum methodiek wordt gekenmerkt door het werken in korte sprints die samen het hele project dekken. Na elke sprint wordt gekeken naar de behaalde resultaten en wat er eventueel beter kan. Op deze manier wordt er continu verbeterd en is ook deze projectmanagement methode erg flexibel van aard. Lees hier meer over Scrum.
 

De waterval-methode
In tegenstelling tot Agile en Scrum, is de waterval-methode een meer gestructureerde projectmanagement methode. Bij de waterval-methode volgen de projecten elkaar in een duidelijke volgorde op. Een volgende fase start pas als de vorige fase helemaal is afgerond. Dit zorgt er voor dat er geen overlapping is en dat alles volgens planning verloopt. 
 

Overige methoden
Naast bovengenoemde populaire methodes zijn er tal van andere projectmanagement methodieken. Dit aantal is in de afgelopen decennia ontzettend gegroeid en is nog steeds aan het toenemen. Voorbeelden van enkele andere populaire methoden zijn Lean, Six Sigma, Kanban en PRINCE2.