Wat is een flexibele schil?

Tot de flexibele schil behoren alle medewerkers die in een tijdelijk dienstverband bij een werkgever aan het werk zijn. 

Wat voor werknemers behoren tot de flexibele schil?

De flexibele schil bestaat uit alle werkenden die een flexibele baan hebben of op dit moment in een korte periode zitten tussen twee flexibele banen in. Vormen van een flexibele baan zijn een tijdelijke baan, een baan als uitzendkracht, een baan op oproepbasis, een stage, of een vast dienstverband die maximaal twee maanden duurde. Dit vaste dienstverband heeft in dit geval niet langer geduurd dan de proefperiode, of was in feite geen vast dienstverband. Voor een bedrijf is de flexibele schil het totaal aan werknemers dat flexibel in te zetten is. Deze flexibele schil vormt zich als het ware om de vaste kern aan werknemers. Dit zijn in de praktijk de freelancers, zzp’ers, uitzendkrachten en andere oproepkrachten met bijvoorbeeld een nul-uren contract. Hier wordt een onderscheid gemaakt in interne flexibiliteit en externe flexibiliteit. De interne flexibele schil bestaat uit werknemers die daadwerkelijk een contract hebben bij de werkgever (ook wel een vaste arbeidsrelatie genoemd). Dit zijn bijvoorbeeld de mensen met een nul-uren contract. De externe flexibele schil bestaat uit personeel zonder een vaste arbeidsrelatie, zoals freelancers en zzp’ers. 

Wat is het voordeel van een flexibele schil?

Het grote voordeel van een flexibele schil is dat deze flexibel in te zetten is door een bedrijf. Een bedrijf is dankzij dit flexibele personeel beter in staat om in te spelen op tijdelijke veranderingen. Voor een bedrijf kan het gunstig zijn om een ‘flexibele schil’ aan medewerkers in te huren om bijvoorbeeld tijdelijke drukte op te vangen, vervangingsfunctie in te vullen of op een snelle manier gespecialiseerd personeel in huis te halen. Hiermee kan een bedrijf zijn werkkracht op een snelle manier aanpassen naar de marktomstandigheden.

Do you like this article?
Thank you for your feedback. We'll use it to improve this article