Compliancy of compliance is het voldoen aan de eisen die worden gesteld. Het gaat dan bijvoorbeeld over wetgeving voor banken en financiële instellingen.

 

Het belang van compliancy in de financiële sector

De term compliance wordt in de financieel sector gebruikt voor de naleving van wet- en regelgeving. Deze term is sinds de financiële crisis van 2008 steeds belangrijker geworden en heeft gezorgd voor een toename van regels aan financiële instellingen. Hiermee hoopt de overheid via de nieuwe wet op het financieel toezicht (wft). Deze wetgeving is binnen de gehele financiële sector van toepassing.

 

Wat maakt compliance belangrijk?

Het doel van compliance is om de risico’s zo goed mogelijk te beheersen. Het niet naleven van de opgestelde regelgeving kan namelijk flinke sancties opleveren. Omdat compliance vaak meer is dan alleen de naleving van de regelgeving van het bedrijf worden er vaak compliance officers aangenomen die streng toezien op de regelgeving en er voor zorgt dat de regels goed worden nageleefd.

 

Wat zijn de risico’s?

Zoals al eerder vermeld brengt het niet naleven van compliance van de regelgeving grote problemen met zich mee zoals; boetes en sancties. De nederlandse bank en de Autoriteit van financiële markten ziet streng toe op deze regelgevingen. Wanneer bedrijven dit niet doen heet dit Non-compliance. Compliance officers zorgen er binnen het bedrijf voor dat de regelgeving goed wordt nageleefd om te voorkomen dat deze risico’s zich voordoen.