Het woord compliance of compliancy komt voort uit het Engelse woord ‘to comply’, wat ‘gehoorzamen’ of ‘zich er naar schikken’ betekend. Tegenwoordig wordt Compliance gebruikt als vakterm voor de naleving van alle wet- en regelgeving in een organisatie. Vooral financiële bedrijven hebben te maken met compliance regels.

Do you like this article?
Thank you for your feedback. We'll use it to improve this article