Wat zijn arbeidsvoorwaarden? 

Arbeidsvoorwaarden zijn een integraal onderdeel van een arbeidsovereenkomst. De arbeidsvoorwaarden regelen de afspraken die werknemer en werkgever maken met betrekking tot de te verrichten arbeid en de te ontvangen tegenprestatie. Naast de individuele arbeidsovereenkomst bestaat er ook de collectieve arbeidsovereenkomst (cao). In de cao wordt namens werknemers en werkgevers afgesproken welke arbeidsvoorwaarden er gelden binnen een bepaald bedrijf of bepaalde bedrijfstak.