Wat is talent acquisition? 

Bij talent acquisition draait het om het op een strategische manier werven en behouden van specifiek talent. Hierin verschilt talent acquisition dus wezenlijk van recruitment. Waar het bij recruitment gaat om het (snel) tactisch invullen van een openstaande vacature waarbij er gewerkt wordt vanuit de korte-termijngedachte, wordt er bij talent acquisition vooral gekeken naar de lange termijn.