Wat is een detacheringsbureau?

Een detacheringsbureau is een organisatie die mensen in dienst neemt om deze tegen een vergoeding tijdelijk bij een ander bedrijf te plaatsen. Als je wordt gedetacheerd dan is de detacheringsorganisatie jouw werkgever, met hen heb je dus een contract. De duur van het contract is vaak voor langere termijn.

Bij Brunel krijg je via detachering bijvoorbeeld vaak direct een jaarcontract, waarbij je ook een opzegtermijn hebt. Dit resulteert in veel gevallen tot een nauwe relatie met het detacheringsbureau, waarbij er wordt geïnvesteerd in opleiding, training en loopbaanadvies.