De Rijksoverheid maakt beleid, vaardigt wetten uit en ziet toe op naleving. Daarnaast bereidt het Rijk plannen van de regering en het parlement voor envoert het deze plannen uit. Als Brunel Specialist Personal Finance bij de Rijksoverheid maak jij onderdeel uit van de uitvoering van deze plannen. Je gaat aan de slag binnen de vakgebieden Subsidies, Bewindvoering, Budgetcoaching of Schuldhulpverlening.

 

Subsidies 

De Overheid verstrekt subsidies aan bedrijven die als gevolg van bijvoorbeeld COVID-19 en hoge inflatie extra steun nodig hebben. Ook zie je dat burgers in bepaalde gevallen recht hebben op steun in de vorm van een subsidie. Denk dan bijvoorbeeld aan de zorgbonus of het stagefonds.

 

Als Subsidiebehandelaar beoordeel je de aanvragen op juistheid en volledigheid. Bij complexe verzoeken spar je samen met collega’s over de te nemen beslissing. De acceptatiecriteria liggen immers vast, echter is er zeker ruimte voor maatwerk.Je kunt aan de slag binnen de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Justitie & Veiligheid of het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport. De rode draad blijft het beoordelen van complexe vraagstukken, binnen elk departement kent het vak zijn eigen dynamiek.

Bewindvoering 

Wanneer iemand de gevolgen van beslissingen over geld niet goed kan overzien kan de kantonrechter een bewindvoerder benoemen. Bewind is letterlijk een vorm van wettelijke vertegenwoordiging. Het kan zowel een tijdelijk als blijvend karakter hebben bij bijvoorbeeld een psychiatrische ziekte, verstandelijke beperking of dementie.

 

Een bewindvoerder neemt beslissingen over de uitgaven van de persoon in kwestie. Iemand die onder bewind wordt gesteld kan dan alleen (grote) uitgaven doen met jouw toestemming. Uiteraard is overleg hierin belangrijk. Als Bewindvoerder help je de financiële stabiliteit van kwetsbare mensen te waarborgen.

Budgetcoaching en -beheer 

Budgetcoaching betreft het begeleiden en ondersteunen van personen om de financiële gezondheid en zelfredzaamheid te verbeteren en stimuleren. Belangrijk om te weten is dat het budget niet in beheer is van de Budgetcoach zoals bij bewindvoering. Het is de verantwoordelijkheid van de persoon in kwestie. Als Budgetcoach ondersteun je cliënten bij het opstellen en bijhouden van het budget en het maken van financiële keuzes.

 

Bij budgetbeheer worden er, in tegenstelling tot bij budgetcoaching, wel meer zaken uit handen genomen. Een instantie wordt verantwoordelijk voor het beheer van het budget. De bankrekening wordt in dit geval beheerd en de vaste lasten worden betaald. Het budget dat na de vaste lasten overblijft, wordt ook wel leefgeld genoemd. Indien er mogelijkheden zijn om geld opzij te zetten, wordt er ook een gedeelte gespaard. Jij maakt een positieve impact op het leven van mensen door hen te leren hoe ze hun financiële doelen kunnen bereiken.

Schuldhulpverlening 

Gelukkig is er in Nederland tijd, ruimte en geld beschikbaar om burgers die in een moeilijke financiële situatie verkeren hulp te bieden. Hier zijn voorwaarden aan verbonden. Als Schuldhulpverlener start je met het minnelijk schuldentraject. In deze fase probeer jeafspraken te maken met de schuldeisers. Er zijn drie soorten hulp beschikbaar vanuit de gemeente: schuldbemiddeling, dwangakkoord en saneringskrediet

 

Als Schuldhulpverlener stel je een plan op om schulden op te lossen en maak je schriftelijke afspraken met de cliënt in kwestie. In het begin worden ook de vaste kosten die een cliënt heeft door de schuldhulpverlener betaald en wordt er weekgeld verstrekt. Als Schuldhulpverlener help je mensen hun financiële zorgen te overwinnen en een nieuwe start te maken.

Sluit je aan bij onze community 

Ga aan de slag bij Brunel en maak kennis met de Personal Finance Community. Via dit netwerk kom je in contact met specialisten, experts en bedrijven tijdens onze online en live events. Blijf groeien in je vak dankzij laagdrempelig contact en inspirerende kennissessies. We vertellen je graag meer over onze community!