Digitale transformatie: Slim omgaan met de IT skills gap

Digitale transformatie

Dat de digitale transformatie razendsnel gaat, weet iedereen. En we hebben er allemaal mee te maken. Binnen de IT-branche vinden non-stop technologische ontwikkelingen plaats. Wat gisteren nog nieuw en happening was, is vandaag alweer verouderd. Dat geldt ook voor de skills die IT-specialisten nodig hebben. Daarbij komt de huidige schaarste op de arbeidsmarkt. Zo ontstaat een skills gap in de IT: het verschil tussen aanwezige en benodigde vaardigheden.

AI, Cloud computing, Big Data

De opkomst en het alsmaar groter wordende belang van nieuwe disciplines zoals AI, Cloud computing, Big Data en de veranderende eisen van de markt en wet- en regelgeving, denk aan Cyber security, leiden mogelijk tot vaardigheidstekorten voor organisaties. De skills gap wordt alleen maar groter. Hoewel digitale vaardigheden en technische expertise waardevol zijn, blijven menselijke vaardigheden, de soft skills of people skills, cruciaal voor persoonlijk en professioneel succes. Met de groeiende IT skills gap voelen organisaties de druk om meer te doen met minder vaardig personeel. En dat zorgt voor spanning binnen de organisatie. Dat kan de tevredenheid van werknemers en klanten beïnvloeden. Waardoor je het risico loopt dat mensen vertrekken. En er tegenvallende bedrijfsresultaten ontstaan.

Daarom is het belangrijk om een skills gap te dichten. Maar hoe? Cynthia van de Laak, Account Director Telecom & Technology: “In de digitale wereld van vandaag is het absoluut noodzakelijk dat wij samen met onze partners de strategische prioriteiten afstemmen op individueel, team- en organisatieniveau. Succesvolle digitale bedrijfsprestaties zijn niet de som van een groep goed presterende mensen die in silo's werken; ze zijn eerder het resultaat van mensen die samenwerken in teams én over specialismen en landgrenzen heen. Dit vormt een belangrijke verandering op het gebied van talentmanagement in het digitale tijdperk. Organisaties moeten focussen op talentmanagement en de human capital.

Dat is het fundament om als organisatie wendbaar te kunnen blijven in de nabije en verdere toekomst. Voor organisaties moet de startvraag zijn: wat is mijn onderscheidend vermogen in de markt, waar liggen voor ons de kansen en waar moet doorontwikkeling plaatsvinden? Wat hebben wij nodig om renderend te kunnen zijn en hoe verhoudt dat zich tot onze skill & competence gap. Stel strategische prioriteiten als organisatie altijd goed af op de samenwerkende teams. Voor specialisten is het belangrijk dat zij kunnen en willen meebewegen.”

Succesvolle digitale bedrijfsprestaties zijn niet de som van een groep goed presterende mensen die in silo's werken; ze zijn eerder het resultaat van mensen die samenwerken in teams én over specialismen en landgrenzen heen.

Cynthia van de Laak

You build it, you run it

Vroeger waren bouwers en beheerders van software aparte silo’s. Nu moet de bouwer ook bewuster nadenken over of iets beheersbaar is. DevOps, een samenstelling van dev (development; ontwikkeling) en ops (operations; beheer) is een manier van software ontwikkeling waarbij de ontwikkel- en beheeractiviteiten worden gekoppeld. Dit vereist coördinatie en samenwerking tussen verschillende, voorheen geïsoleerde disciplines. Freek Stegink, Senior Business Unit Manager: “Vroeger was IT vooral opvolgend. Tegenwoordig zie je dat innovatie dusdanig hard gaat, dat het niet meer om updates gaat, maar om vervanging van techniek door andere techniek in een zeer korte periode. Het is belangrijk dat medewerkers een flexibele mindset hebben, waardoor ze willen meebewegen met de ontwikkelingen.”

Oplossingen voor de skills gap in organisaties

Het doel van talentmanagement programma’s zou moeten zijn: een gedeelde visie en ontwikkelbereidheid stimuleren binnen de afdelingen en zorgen voor duidelijke ontwikkeldoelstellingen voor het team en de individuele medewerkers. Dit ondersteunt ze bij het veranderen van hun mentaliteit en het vertonen van het gewenste gedrag om sterke digitale bedrijfsprestaties te leveren. Het is cruciaal dat IT specialisten zich voortdurend blijven bijscholen en nieuwe technologieën en ontwikkelingen op de voet volgen.

Als organisatie is het daarom raadzaam om een plan te maken voor de groeiende skill & competence gap. Zoals het ontwikkelen en implementeren van nieuwe infrastructuren voor upskilling van werknemers. Upskilling is het nieuwe woord voor bijscholing (geen omscholing). Een uitdaging bij omscholing is dat het moeilijk is om vast te stellen welke skills je medewerkers precies nodig hebben om klaar te zijn voor de toekomst - vooral omdat veel banen op dit moment nog niet bestaan. Upskilling wordt daarom steeds relevanter.

Oplossingen voor de skills gap in organisaties

Het doel van talentmanagement programma’s zou moeten zijn: een gedeelde visie en ontwikkelbereidheid stimuleren binnen de afdelingen en zorgen voor duidelijke ontwikkeldoelstellingen voor het team en de individuele medewerkers. Dit ondersteunt ze bij het veranderen van hun mentaliteit en het vertonen van het gewenste gedrag om sterke digitale bedrijfsprestaties te leveren. Het is cruciaal dat IT specialisten zich voortdurend blijven bijscholen en nieuwe technologieën en ontwikkelingen op de voet volgen.

Als organisatie is het daarom raadzaam om een plan te maken voor de groeiende skill & competence gap. Zoals het ontwikkelen en implementeren van nieuwe infrastructuren voor upskilling van werknemers. Upskilling is het nieuwe woord voor bijscholing (geen omscholing). Een uitdaging bij omscholing is dat het moeilijk is om vast te stellen welke skills je medewerkers precies nodig hebben om klaar te zijn voor de toekomst - vooral omdat veel banen op dit moment nog niet bestaan. Upskilling wordt daarom steeds relevanter.

We verwachten van onze specialisten dat zij input leveren, kennis delen, zich blijven ontwikkelen. Daarnaast zorgen we voor genoeg fun en ontspanningsmomenten. Want die zijn ook belangrijk.

Maarten Horstman

Upskilling

Upskilling is het aanleren van nieuwe en relevante competenties die vandaag en in de nabije toekomst nodig zijn. Dit kan variëren van betere opleidingen tot meer kansen voor on-the-job training en het stimuleren van samenwerkingen tussen bedrijven en onderwijsinstellingen. Het dilemma is dat de tijd die medewerkers besteden aan het beheersen van essentiële vaardigheden, niet besteed wordt aan het genereren van innovatieve en creatieve ideeën. En toch hebben IT-specialisten die nieuwe vaardigheden nodig om mee te kunnen denken over oplossingen in de toekomst.

Voor upskilling is het allereerst van belang om in kaart te brengen welke vaardigheden en kennis nodig zijn en wat je daarvan al in huis hebt. Je kunt daarvoor agility metingen gebruiken. Zo breng je de capaciteiten en competenties van medewerkers in beeld. En kun je precies zien welke vaardigheden, ontwikkeling of ondersteuning zij nodig hebben om de skills gap te dichten. Bovendien laat je hiermee zien dat jouw organisatie zich inzet voor het cultiveren van een leeromgeving en zal blijven investeren in de professionele ontwikkeling van medewerkers.

werken buiten kantoor

Wendbaarheid en creativiteit

Cynthia: “Vervolgens is de vraag: hoe zorgen we dat specialisten op een bepaald gebied bereid blijven om mee te bewegen in een veranderend domein of nieuwe technologie. Daarvoor zijn wendbaarheid en creativiteit nodig. Specialisten in high performance teams zullen eraan moeten wennen dat zij regelmatig opnieuw een heel nieuwe techniek moeten aanleren of een andere manier van werken. Dat gaat veel verder dan kennis up to date houden. Op zichzelf past dat mooi bij de wens van medewerkers in deze tijd om regelmatig van werk te veranderen en te blijven leren. Je moet mensen om je heen hebben die bereid zijn om de kar te trekken en tijd te investeren in nieuwe kennis en skills. Learning agility, noemen wij dat.”

Brunel wil specialisten verbinden aan inspirerende cutting edge projecten en een trusted advisor zijn voor opdrachtgevers. Zo maken wij inzichtelijk voor organisaties waar zij op basis van hun ambities de juiste mensen kunnen vinden en klaarstomen. Bijvoorbeeld door middel van analyse en traineeships.

Maarten Horstman, Business Line Directeur IT: “Wij focussen op specialisme en hebben vanuit die gedachte onze community’s opgericht. Daarbinnen delen we kennis om zo toegevoegde waarde te kunnen leveren voor onze klanten. We verwachten ook van onze specialisten dat zij input leveren, kennis delen, zich blijven ontwikkelen. De soft skills, zoals goed kunnen communiceren en relaties opbouwen met stakeholders, zijn van groot belang binnen een organisatie. Wij bieden traineeships van twee jaar aan, waarin mensen worden begeleid en opgeleid in hard- en soft skills. Daarnaast zorgen we voor genoeg fun en ontspanningsmomenten. Want die zijn ook belangrijk.”

Cees Bouman, Senior Business Unit Manager vult aan: “Maandelijks organiseren wij sessies waarin iemand een presentatie geeft over een nieuwe feature. Dat gaat momenteel zó snel, op deze manier blijft iedereen bij. Het is een goede gelegenheid om vragen te stellen aan elkaar. Iedereen zit bij een andere opdrachtgever en die ervaring is waardevol. Zo leren we van elkaar. Binnen de bankensector en de overheid leiden wij specialisten op, verspreid over verschillende disciplines. Dat doen we samen met een opleidingsinstituut, met onze eigen mensen van Learning & Development en met specialisten die veel ervaring hebben in het vak. Twee jaar lang krijgen onze trainees persoonlijke begeleiding. Om de vertaling te kunnen maken naar de praktijk en ze zo goed mogelijk te kunnen laten landen binnen een organisatie.”

Het is belangrijk dat medewerkers een flexibele mindset hebben, waardoor ze willen meebewegen met de ontwikkelingen.

Freek Stegink

Persoonlijk ontwikkelplan voor IT-specialisten

Als IT-specialist kun je met de razendsnelle ontwikkelingen van tegenwoordig misschien het gevoel krijgen dat de baan die je nu hebt over een tijdje niet meer bestaat. En dat kan leiden tot onzekerheid. Cynthia: “Je kunt het ook anders zien: wat mooi dat ik onderdeel uitmaak van iets nieuws, samen met andere IT- specialisten.”

Het is raadzaam om je ervan bewust te zijn en je voor te bereiden op de veranderende eisen van de IT-sector en de digitale transformatie.

Freek: “Wees hierin proactief. Probeer breder te kijken dan je huidige rol, en opzoek te gaan naar kansen om een waardevolle bijdrage te blijven leveren. Stel vragen binnen je community, ga opzoek naar de informatie die je nodig hebt. En bedenk zelf welke dingen je kunt doen om bij te blijven. Denk hierbij aan het volgen van opleidingen en trainingen, het ontwikkelen van soft skills en het bijhouden van trends en ontwikkelingen binnen je vakgebied. Vraag je werkgever gerust om mee te denken en samen een persoonlijk ontwikkelingsplan te maken.”

Kennissessies en aansprekende events rondom ontwikkelingen in de IT

Wil je een keer deelnemen of op een andere manier eens kennismaken? Neem gerust contact op.