Digitale transformatie; hype or happening?

twee mannen in gesprek op bank

Er is tegenwoordig geen vakblad, -site of forum op het gebied van IT waar je er niet over leest: digitale transformatie. Met andere woorden, er is geen ontkomen meer aan. Maar hoe weet je nu wanneer je een digitale transformatie geslaagd kunt noemen? En in hoeverre is er sprake van een hype? Wij gingen het gesprek aan met innovatie-expert Menno Lanting en daarvan delen wij graag een aantal highlights met je!

Kritische succesfactoren voor een succesvolle digitale transformatie

Om een digitale transformatie binnen een bedrijf te laten slagen, zijn er een aantal cruciale voorwaarden. Zo is het heel belangrijk dat er ruimte is voor creativiteit en out-of-the-box-denken. Daarnaast is bijvoorbeeld ook commitment vanuit hoger management onmisbaar voor een succesvolle transformatie. Als je deze twee componenten alvast kunt afvinken, dan heb je een goede basis voor digitale transformatie en kan er gestart worden met het faciliteren van de rest van het proces.

De rol van mensen in de digitale transformatie

Wat je vaak ziet gebeuren bij digitale transformaties, is dat er (te) weinig aandacht wordt besteed aan de menselijke component. Veel weerstand komt dan ook voort uit angst en/of onwetendheid. Een digitale transformatie en de adoptie daarvan duurt vaak jaren en bestaat uit heel veel kleine stapjes. Mensen gaan pas echt mee in een verandering als duidelijk is what’s in it for them. Vertaal eventuele wollige strategietaal dus in praktische toepassingen en gevolgen, bijvoorbeeld met behulp van een adoptiemodel.

De stip op de horizon, dus waar de organisatie precies naartoe wil transformeren, moet voor iedereen helder zijn. De route ernaartoe mag per bedrijf of situatie verschillen en kan gaandeweg ook wijzigen. Idealiter worden mensen zich er dan van bewust dat verandering de standaard wordt in onze hedendaagse maatschappij, die gekenmerkt wordt door continu verbeteren en aanpassen aan de markt.

Universele elementen tijdens de digitale transformatie

Het woord ‘transformatie’ impliceert een omwenteling. Het blijft lastig om daar een concreet beeld van te krijgen omdat iedere transformatie uniek is. Toch zijn er wel wat gemene delers te benoemen:

  • In de basis verlaagt digitalisering de distributiekosten van informatie; de stroom van informatie verandert en daarmee dus ook de achterliggende (economische) processen. Het gaat in beginsel om het creëren van een innovatiecultuur waarbij de organisatie toegevoegde waarde levert aan een netwerk, een ecosysteem.
  • Er is continu sprake van een digitale revolutie tussen het business- en organisatiemodel, de manier waarop ideeën tot stand komen en de ontwikkeling van een methodiek om dat te organiseren en te verankeren op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Want op het moment dat je een oplossing hebt gevonden voor de huidige uitdaging, moet je alweer aan de slag met de volgende. En dat lukt alleen als je alle beschikbare kennis en kunde maximaal weet te mobiliseren.
  • Omdat digitale transformatie uitgaat van een continu veranderende markt, vraagt dit van organisaties continu aanpassingsvermogen. Dit betekent dat je als organisatie doorlopend je processen en systemen moet richten op verandering, wil je relevant blijven. En dat houdt niet alleen in dat zaken snel(ler) en efficiënt(er) gedaan moeten worden, maar ook dat dingen radicaal anders moeten worden aangepakt. Dát maakt het verschil tussen digitale optimalisatie en digitale transformatie.

De impact van digitale transformatie op de workforce

Nu we een beeld hebben bij wat een digitale transformatie inhoudt en welke impact deze kan hebben, staan we ook stil bij de aanjagers, de ambassadeurs en de uitrollers ervan. Want een plan zonder uitrol bereikt immers nooit z’n doel! Dat gaat niet altijd en overal even soepel en daar komt ook de hype vandaan. Er zijn namelijk al flink wat partijen die geld verdienen aan digitale transformatie. Daarnaast lopen veel organisaties nogal achter de feiten aan qua adoptie van technologie; privé omarmen we dit soort zaken vaak veel sneller. Kennelijk heeft dit soort veranderingen in het werkzame leven meer tijd en/of wendbaarheid nodig. Een andere mindset, uitgedragen door bijvoorbeeld dedicated Product Owners en Agile Coaches, kan dit proces een boost geven.

Benieuwd naar wat er nog meer besproken is tijdens deze webinar? Lees het hele verslag of kijk gewoon de hele uitzending terug. Meer weten over detachering, het (om)scholen van uw workforce en onze dienstverlening op dit vlak? Neem gerust contact met ons op!

Lees hier meer!

Nadat hij zijn ICT-opleiding aan het Noorderpoort College te Groningen had afgerond, ging Tim Baas a... Na het afronden van zijn studie Information Science aan de VU, werkte Yassine Karimi een jaar lang i... Bij werkzaamheden van de overheid denk je misschien niet gelijk aan IT. Toch is dit vakgebied de sti...