Operations is een overkoepelende term voor alle onderdelen van Brunel die gericht zijn op de interne dienstverlening.

 

Brunel heeft haar medewerkers heel wat te bieden op het gebied van gezondheid & vitaliteit, opleiding & training en (juridische) achtergrondinformatie. Operations bij Brunel faciliteert hierin. Je kan hierbij onder andere denken aan diverse vormen van ondersteuning, advies en coaching.

 

Kortom, alles wat er nodig is om ons op dagelijkse basis optimaal te laten functioneren. En met 'ons' bedoelen we alle Brunellers, zowel de specialisten die aan het werk zijn bij onze opdrachtgevers, als ook de mensen die werkzaam zijn op de 7 Nederlandse Brunel-kantoren. Wat zou Brunel zijn zonder Operations? Op deze pagina vind je een overzicht van al onze interne afdelingen en de openstaande vacatures.

HR

Talentvolle, vakbekwame en vitale medewerkers zijn dé sleutel tot het realiseren van onze bedrijfsdoelstellingen. Met een actieve leercultuur moedigen wij onze medewerkers aan zich voortdurend persoonlijk en professioneel te ontwikkelen. In een gezonde en veilige werkomgeving waarin duurzaam werkgeverschap centraal staat kunnen onze medewerkers het beste uit zichzelf halen: groei waarvan iedereen de vruchten plukt.

 

Teams:

Learning & Development
Talent Acquisition
HR Consultancy
HR Frontdesk
Health & Centraal HRM
Facility

Marketing 

Onze marketingafdeling zorgt ervoor dat Brunel zichtbaar is en dat potentiële werknemers, opdrachtgevers en stakeholders de informatie ontvangen die zij nodig hebben. Zij zorgen voor de door vertaling van de algemene strategie, missie en visie naar doelgerichte boodschappen en campagnes.

 

Zij adviseren afdelingen en collega's binnen Brunel over communicatie- en marketingvraagstukken, het organiseren van activiteiten, het conceptualiseren en creëren van content en het produceren van overige middelen.

Finance & Control 

De afdeling Finance en Control draagt zorg voor de boekhouding, analyse, rapportage en begroting van de financiële gegevens van Brunel Nederland.

 

Teams:
Accounting
Planning & Control

Salarisadministratie 

De salarisadministratie van Brunel zorgt onder andere voor het tijdig en juist invoeren en controleren van alle salarisgegevens-/mutaties van Brunel Nederland. Hierbij ziet deze afdeling erop toe dat de opgestelde richtlijnen nageleefd worden en dat de verloning tijdig en volgens de fiscale wet- en regelgeving wordt verwerkt.

 

Operations

De afdeling Operations is een stafafdeling bestaande uit de afdelingen Invoicing, Debiteurenbeheer en Sales Support. Samen streven wij naar maximale efficiency van het totale administratieve proces, waarbij we groei faciliteren en de beste kwaliteit leveren.

 

Mission Support 

Mission Support is het team dat Brunel NL ondersteunt bij de uitvoering van de missie, visie en strategie.
Zij ondersteunen bij het definiëren en vertalen van de strategie naar de Brunel organisatie en het actief stimuleren van projectmatig werken. (Projectleiding en Lean)