Zo ben jij succesvol als Product Owner

Zo ben jij succesvol als Product Owner

De basis van jouw functie als Product Owner is bij de meeste opdrachtgevers hetzelfde; de uitvoering en het takenpakket kan per situatie verschillen. Maar hoe zorg je er nu voor dat je niet het werk van anderen doet en dat je het development-team zo goed mogelijk faciliteert? Kortom, waar ligt de grens van Agile en is Scrum nu een doel of een middel? Wij gingen op onderzoek uit en delen alvast vijf inzichten met je.

Als Product Owner bepaal jij de visie

Bij Agile werken draait het om het op een flexibele manier ontwikkelen van producten. De behoefte van vandaag kan immers over drie maanden alweer achterhaald zijn. Als Product Owner (PO) heb je regelmatig contact met klanten en/of opdrachtgevers. Zo verzamel je input om de product visie, strategie en roadmap op te stellen én actueel te houden. Vervolgens deel je de opgestelde visie met het development-team en andere stakeholders. Welk product ontwikkelen we, voor wie doen we dat en wat maakt dat product waardevol? Een heldere product visie beantwoordt deze vragen.

Als Product Owner houd jij de backlog bij

De product backlog is niet zomaar een overzicht van klantwensen in de vorm van user stories. Een goede backlog heeft namelijk ook een heldere prioritering. Die bepaal je aan de hand van vragen als: hoe belangrijk is deze requirement voor het eindproduct, hoe waardevol is het product voor de eindgebruiker, zijn er andere items afhankelijk van deze feature en wat is de testwaarde van het item? Hoe hoger de waarde, hoe hoger de prio. Helemaal als het gaat om het testen van een nieuwe software-functionaliteit. Fail fast, move on luidt het devies, want zo ben je er op tijd bij als je een andere oplossing moet zoeken. Naast het prioriteren van de items zorg je er als Product Owner natuurlijk ook voor dat ze helder omschreven worden, dat grote items worden opgesplitst en dat overbodige items worden verwijderd. Yep, backlog refinement is een vak apart!

Als Product Owner ben je een ster in stakeholder management

Om je stakeholders goed te kunnen managen, moet je ze natuurlijk wel goed kennen. Vanzelfsprekend investeer je er dus in om op de hoogte te blijven van hun wensen en behoeftes. Hierbij kan het gaan om klanten, prospects, marketing experts, investeerders, managers en collega’s van andere afdelingen. Daarnaast is het zaak dat je ook je aandacht voor je stakeholders prioriteert, hoe lastig dat soms ook kan zijn. Key stakeholders, die belangrijk zijn voor het succesvol lanceren van een product, nodig je bijvoorbeeld uit voor sprint reviews. Tegen verzoeken van andere stakeholders zul je ook weleens op een tactvolle manier ‘nee’ moeten zeggen.

Als Product Owner heb je een hotline met het development-team

Als het development-team vragen heeft over een backlog-item, komen ze bij jou. Gedegen kennis van het product is dus cruciaal. Dit kun je vanaf het begin ondervangen door het development-team te betrekken bij het opstellen van de backlog: de inhoudelijk-technische kennis van het team helpen je om de juiste keuzes te maken. Als Product Owner bepaal je trouwens alleen wát er gebeurt. De manier waarop bepaalt het development-team zelf. Logisch, want binnen het Agile gedachtegoed zijn zelfsturende teams de norm.

Als Product Owner neem je deel aan Scrum-meetings

Bij een soepele sprint review mag jij als Product Owner natuurlijk niet ontbreken. Jij levert immers input voor de sprint goal bij de sprint planning: zo vertel je aan het team welke user stories de hoogste prioriteit hebben en wat de acceptatiecriteria zijn per item. Tijdens de daily Scrum ben je, in tegenstelling tot de Scrum Master, geen onderdeel van het ontwikkelteam. Dit betekent dat je als PO (in theorie) geen input mag leveren; het developmentteam is immers zelforganiserend. Nieuws delen met de developers kan natuurlijk wel, al zou dit strikt genomen vlak vóór of na de daily Scrum moeten gebeuren.