Voorovereenkomst langdurig onderhoud uiterwaarden IJssel getekend

Maintenance work being conducted on flood plains in the Netherlands by Brunel

De combinatie Dura Vermeer en Brunel is door Rijkswaterstaat geselecteerd voor het meerjarig onderhoud van de uiterwaarden, perceel IJssel. De combinatie tekende maandag 14 maart de Voorovereenkomst.

Sluit je aan bij de Maintenance Community!

Ja graag

Sluit je aan bij de Maintenance Community!

Ja graag

Rijkswaterstaat heeft in totaal drie opdrachtpartners - combinaties met een diversiteit aan bedrijven – geselecteerd die het onderhoud verzorgen van de uiterwaarden langs de Rijn, de Maas, en de IJssel, om zo bij te dragen aan waterveiligheid en natuurbeheer. Samen dragen deze combinaties bij aan waterveiligheid en natuurbeheer. In de nieuwe contracten is een aantal verbeteringen doorgevoerd, in lijn met het transitieprogramma ‘Op weg naar een vitale infrasector’.

Ondertekening voorovereenkomst brunel en DURA Vermeer

Niels van Rhenen, directeur Brunel Nederland (op foto rechtsonder): “Het vernieuwende karakter van de aanbesteding en het gezamenlijk belang van opdrachtgevers en opdrachtnemers maakt de samenwerking uniek. Vergaande technische ontwikkelingen en digitalisering van beheer en onderhoud dragen bij aan waterveiligheid en natuurbeheer.”

Adriaan de Jong, directeur Dura Vermeer (op foto rechtsboven), vult aan: “Dura Vermeer en Brunel zijn enorm verheugd dat wij middels nieuwe samenwerkingsvormen en het onderhoud aan de uiterwaarden impact mogen maken op maatschappelijk en ecologische vlak.”

 

Ondertekening voorovereenkomst 14 maart 2022. Foto: © Koen Korlaar.

Vormgeving beheer en onderhoud uiterwaarden

De afgelopen jaren zijn rivieren in Nederland op veel plaatsen verruimd en uiterwaarden vergroot, om zo meer water af te kunnen voeren. Hierbij is ook nieuwe natuur gecreëerd. De wateroverlast van de laatste tijd laat zien dat goed onderhoud van de uiterwaarden zeer belangrijk is. De uiterwaarden zijn onmisbaar voor de bescherming tegen hoogwater van vier miljoen mensen en voor ecologisch gezonde rivieren. Zij zijn ook een belangrijk leefgebied voor veel planten en dieren, en kennen een grote biodiversiteit. Samen met de geselecteerde Opdrachtpartners gaat Rijkswaterstaat het beheer en onderhoud de komende vier jaar vormgeven. Als beide partijen tevreden zijn, wordt dit verlengd tot maximaal tien jaar.

 

Meer informatie

Wil je meer weten over de overeenkomst langdurig onderhoud uiterwaarden IJssel, neem vrijblijvend contact op met Wilco Van Eijk, Senior Solutions Executive bij Brunel.

Mobiel: +316 82 18 1921
Email: w.van.eijk@brunel.net

Meer weten over de Brunel Maintenance & Asset Management Community?

 

Maintenance & Asset Management

Wilt u het volledige bericht van Rijkswaterstaat lezen, kijk dan op:
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk