''Inclusiviteit is het talent zien, niet de beperking''

Bruneller Frans Hellings

Frans Hellings is inclusiviteitsmanager bij Brunel. Hij maakt zich er hard voor dat iedereen op z’n talent wordt beoordeeld en niet op eventuele beperkingen.

Goed werkgeverschap

‘Werk geeft een gevoel van eigenwaarde. Ik vind het belangrijk om op te komen voor mensen voor wie het niet makkelijk is om aan werk te komen terwijl ze wel de talenten hebben. We moeten hen dáárop beoordelen, niet op hun eventuele beperkingen – daar ligt de focus helaas nog te vaak op. En dat we misschien iets moeten organiseren om hen goed te laten werken, dat hoort bij goed werkgeverschap.’

 

Brunel en werken met Autisme

We kijken steeds meer naar talenten van mensen, en minder naar diploma’s. Ik vind dat een goede ontwikkeling

Autisme

‘Deze motivatie zit in mezelf, maar is ook ontstaan door mijn zoon bij wie op de basisschool autisme werd geconstateerd. Elke volgende stap was weer een nieuwe uitdaging voor hem. Daar had hij wat begeleiding bij nodig maar dan kwam het ook goed. Zo stroomde hij na het hbo door naar de universiteit en inmiddels werkt hij als trainee bij de overheid. Zijn volgende nieuwe stap is zelfstandig wonen. Ook daar gaan we hem bij helpen, en ook dat zal ongetwijfeld goed komen.’

Bruneller op tv

‘Door mijn baan bij Brunel kom ik in contact met allerlei kandidaten met beperkingen. Ze hebben niet alleen autisme, maar ook fysieke handicaps of een chronische ziekte. Als Brunel laten we graag zien dat ook zij zichzelf kunnen ontwikkelen in een mooie werkomgeving. Op 26 juni 2022 deden we mee aan het SBS6-programma Helden van nu - de wereld van. Hierin wordt een specialist van Brunel met autisme gevolgd in zijn werk op de IT Servicedesk van een bank. We brengen in beeld hoe onze consultant hem begeleidt. Kijkers zien dus meteen wat Brunel kan betekenen en hoe we met inclusiviteit omgaan.’

 

Bekijk hier de uitzending

Het talent telt

‘Ik vind het een goede ontwikkeling dat we door krapte op de arbeidsmarkt steeds meer naar talenten en vaardigheden van mensen kijken, en minder naar diploma’s. Er zijn een miljoen mensen met een beperking die nog niet aan het werk zijn, terwijl we schreeuwen om IT-kennis en kunde. Ik hoop dat zij die talentvol zijn en moeite hebben om op de markt te komen, via Brunel wel een goede werkplek vinden. Het is mooi om met het programma te laten zien dat we daar alles voor in huis hebben. Dat is immers onze core business: voor elke talentvolle specialist een mooie werkplek regelen.’