Bruneller Freek Dekker wil met waterstof de aarde schoner achterlaten

header brunel

Freek Dekker was tot eind 2020 werkzaam bij PitPoint clean fuels, als Lead Process Engineer voor de ontwikkeling van waterstoftankstations. Bij Gasunie, waar hij nu namens Brunel als specialist werkt, wil hij zijn kennis en ervaring toepassen en uitbouwen op duurzaamheidsprojecten met waterstof.

Zo ver is het nog niet, want engineer Freek kwam bij Gasunie binnen met een HVAC-opdracht. “Ik houd me bezig met installaties voor luchtbehandeling, airconditioning en klimaatbeheersing ingebouwen”, legt hij uit. “Voor mij een mooie binnenkomer bij Gasunie, maar mijn ambitie ligt bij duurzame waterstoftechnologie, als onderdeel van de energietransitie.”

‘De capaciteit van ons elektriciteitsnetwerk is het grote knelpunt’

Bij PitPoint, tegenwoordig Total GasMobility, werkte Freek nauw samen Business Developers, maar hij stond erook met de voeten in de klei. “Ik sleutelde daar in mijn overall mee aan waterstoftankinstallaties. Mooie techniek hoor, met installaties die een druk aan moeten kunnen van 950 bar. Dat realiseren veel mensen zich niet en ook politici roepen vaak maar wat als ze zeggen: ‘Wij willen waterstof!’ Ze hebben geen idee wat daar allemaal bij komt kijken. Ik vind dat waterstof een onderdeel moet zijn van een integrale energietransitie, waar ook wind- en zonneparken deel van uitmaken. Essentieel daarbij is dat de wetenschap en energieleveranciers kunnen vertrouwen op consistente politieke keuzes, want één ding is zeker: als we op deze voet verdergaan, is de capaciteit van on elektriciteitsnetwerk binnen tien jaar het grote knelpunt.”

'De energietransitie heeft mensen nodig die optimaal willen samenwerken’

– Freek Dekker

‘Breng mensen, meningen, kennis en ervaring samen’

Het is niet alleen de techniek die Freek tot deze vakrichting bracht. Hij blijkt een bevlogen mens die zijn kennis en energie wil aanwenden voor verduurzaming. Vragend naar zijn ambitie zegt hij: “Ik wil de aarde schoner achterlaten dan hoe ik haar aantrof.” 

Daarnaast heeft Freek een duidelijke visie op verduurzamingen de rol die Brunel hierbij kan spelen.“Ik zie mijzelf als een multispecialist. Je hebt volgens mij ook een bundeling van specialistische visies nodig om de energietransitie te doen slagen. Als ik het over waterstof heb, zeggen mensen vaak dat die technologie onhaalbaar is, omdat stroom van windmolens en zonnepanelen bijvoorbeeld veel efficiënter toepasbaar is voor de aandrijving van elektrische voertuigen. Dat hierdoor de brandstofceltechnologie kansloos zou zijn.

Maar je moet het veel breder trekken. Je kunt bijvoorbeeld de overcapaciteit van wind- en zonneparken gebruiken om met elektrolyse waterstof uit water te produceren. Zolang er nog altijd geen afdoende technologie is om elektrische energie voor meerdere seizoenen efficiënt in accu's op te slaan, is waterstof een uitstekende energiedrager. En bij ondercapaciteit van windmolens en zonnepanelen kun je er weer elektriciteit mee opwekken. We zien nog te veel afzonderlijke verzuiling in studies en technologie voor de energietransitie. Breng die mensen, meningen, kennis en ervaring samen in één projectteam en zorg voor een consistente politiek erachter. Want de energietransitie slaagt alleen met de juiste technische kennis en duidelijke keuzes voor de lange termijn."

‘De post-hbo-opleiding Waterstof komt op een goed moment’

“Er zijn veel goede duurzaamheids-initiatieven, maar het ontbreekt nog weleens aan visie en samenwerking. Neem de politieke wil om van het aardgas af te gaan. Waarom zou je een prachtige gasinfrastructuur afschrijven, die je – met technische aanpassingen – prima geschikt kunt maken voor waterstof? Of kijk naar de miljardeninvesteringen om CO₂ terug te dringen. Als je dat geld zou gebruiken voor de isolatie van woningen, is het rendement groter en ben je goedkoper uit. In die zin komen de plannen van Brunel voor een post-hbo-opleiding Waterstof op een goed moment. Mijn advies hierbij: trek het zo breed mogelijk. Want de energietransitie heeft niet alleen specialisten nodig, maar ook mensen die links en rechts over de schutting durven te kijken om optimaal samen te werken. Als dat lukt, gaat Brunel hiermee beslist een meerwaarde bieden.”

Wil jij meer weten over onze post-hbo-opleiding Waterstof? Kijk voor meer informatie op brunel.net/nl-nl/waterstof.

Is uw bedrijf op zoek naar specialistische kennis? Kijk dan op brunel.net/nl-nl/voor-opdrachtgevers/waterstof