‘Compliance is meer dan alleen het toepassen van regels. Soms zul je door rood moeten rijden om een botsing te voorkomen’

Arjen Smallegange (52) is al geruime tijd actief als interim-manager en consultant in de financiële sector. Tot voor kort was hij werkzaam bij de Rabobank als projectmanager in het KYC-domein. Daar initieerde hij een groot project samen met Brunel om nieuwe KYC-analisten te werven en op te leiden. Na afronding eind 2020 begon Arjen in 2021 vanuit Brunel als Senior Manager KYC/CDD bij ABN AMRO. 'Ik hou ervan om in een vakgebied werkzaam te zijn dat continu in ontwikkeling is. Als Compliance Specialist moet je daardoor blijven groeien in het vak. Je moet natuurlijk op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving, maar er komen veel meer vaardigheden bij kijken. Brunel helpt je om die vaardigheden te ontwikkelen.’

 

Arjen, hoe ben jij het vakgebied van compliance ingerold?

‘Voorheen had ik nooit gedacht dat compliance iets voor mij zou zijn. Ik stond aan het begin van mijn carrière in de financiële sector en werkte in een commerciële rol bij ING Groep. Na een periode bij een consultancybedrijf in de financiële sector en verschillende interim-functies, ben ik via mijn netwerk terechtgekomen als projectmanager bij de Rabobank. Dat was in 2011. Zonder achtergrond in compliance, heb ik toen ook projecten opgepakt op het gebied van customer due diligence (CDD). Ik weet zeker niet alles, maar ik sta er wel altijd voor open om nieuwe dingen te leren. Die houding heeft mij gebracht waar ik nu ben.’

Dan werk je nu dus al zo’n tien jaar in het vakgebied. Heb je in deze tien jaar veel zien veranderen?

‘Het vakgebied maakt continu veranderingen door. Tien jaar geleden werd er heel anders naar compliance, en specifiek KYC, gekeken. In de commercie deden wij het er een beetje bij. Compliance werd als lastig gezien. Banken gingen ervan uit dat ze wel wisten wie hun klanten waren. Ze deden met de meeste klanten immers al lang zaken. Witwaspraktijken? Nee, daar zouden hun klanten vast niet bij betrokken zijn. Gaandeweg werd compliancesteeds belangrijker en werd het meer omarmd.Ook omdat vanuit de wet druk werd uitgeoefend om de controle te verbeteren. Het vakgebied ontwikkelde zich van een focus op regels en controles naar een andere manier van werken. Er ontstond een intrinsieke motivatie om te komen tot een integere bedrijfsvoering.’

‘Veel financiële instellingen kwamen er door deze ontwikkeling achter dat ze hun klanten eigenlijk helemaal niet zo goed kenden. Ze ontdekten dat ze door de juiste vragen te stellen meer over hun klanten te weten konden komen. Deze kennis van de klant was niet alleen belangrijk voor compliance, maar ook vanuit commercieel perspectief. Als je weet wie je klant is, kun je hem namelijk ook beter bedienen. Toen werd het pas interessant voor de commerciële afdeling: het mes begon namelijk aan twee kanten te snijden.’ 

 

Arjen Smallegange - KYC/CDD Senior manager

'Er zitten altijd verschillen in hoe de wet- en regelgeving wordt geïnterpreteerd. De discussies die hierover zullen ontstaan, zijn juist het meest leerzaam.'

- Arjen Smallegange

 

En wat verwacht je voor de komende tien jaar voor het vakgebied Compliance? 

‘Het vakgebied van compliance is complex en de veranderingen zullen de komende tijd alleen maar doorgaan. Voor mij maakt dit het werk juist heel interessant. Ik leer continu nieuwe dingen omdat de ontwikkelingen zo snel gaan. Ik denk dat er de komende jaren veel zal veranderen door de verdere automatisering en de big data-revolutie. Hiervoor zal samengewerkt moeten worden met specialisten op het gebied van IT. Met hun hulp kunnen wij de systemen bouwen om al deze data te analyseren en zo beter te monitoren. Zo kunnen wij voorspellingen doen op basis van standaardafwijkingen.’

Dan wordt het werk dus deels overgenomen door machines. Wat betekent dit voor de functie van een Compliance Specialist?

‘De kennis van een Compliance Specialist blijft nodig en zal gebruikt worden om software beter en slimmer te maken. Het is aan de specialist om erop toe te zien dat de data-analyse die deze systemen uitvoeren betrouwbaar is. Een Compliance Specialist moet tevens bepalen welke data aan zo’n systeem moeten worden gegeven en hoe de data die het systeem levert, moeten worden geïnterpreteerd. Specialisten moeten hiervoor op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving. Op dat vlak verandert er niets. Alleen zal het vakgebied er anders uitzien, omdat er meer hulpmiddelen voor handen zijn. Voor specialisten betekent dit niet per se dat het makkelijker wordt. Ik denk juist dat het complexer gaat worden. Zij zullen immers met deze systemen moeten kunnen omgaan. Je moet voorkomen dat je ergens aan een knopje draait en niet meer weet wat er met de data gebeurt. Als Compliance Specialist moet je dus weten hoe de systemen werken. Anders heb je niets aan zo’n hulpmiddel.’

Hoe kunnen KYC/CDD specialisten ervoor zorgen dat ze voorbereid zijn op de toekomst?

‘Je moet op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving, begrijpen hoe je de wet moet toepassen op specifieke klantgroepen en hoe je IT-systemen kunt gebruiken voor het analyseren van data uit deze klantgroepen. De combinatie van deze drie onderdelen wordt steeds belangrijker. Je kunt jezelf hierin ontwikkelen door ervaring op te doen bij verschillende opdrachtgevers of deel te nemen aan Brunels masterclasses.’ 

‘Ook door te brainstormen met andere specialisten in de community kun je nieuwe inzichten opdoen. Verschillende specialisten kunnen namelijk heel anders naar het vakgebied kijken. Je hebt natuurlijk de wet- en regelgeving, maar er zit verschil in hoe deze wordt geïnterpreteerd. Wie heeft er dan uiteindelijk gelijk? Ik denk dat we veel van elkaar kunnen leren op dit gebied. Niet alleen van een senior, maar juist ook van een junior. Starters zijn vaak in staat om weer anders te kijken naar het vakgebied. In de gesprekken die je met elkaar voert, zullen discussies ontstaan, maar die zijn nou juist het meest leerzaam. We zullen het vakgebied van compliance samen moeten vormgeven.’

Dus met alleen het kunnen toepassen van de regels kom je niet zo ver?

‘Ik maak vaak de vergelijking met het halen van je rijbewijs. Je weet wat de regels zijn, maar het algemene doel van de regels en het rijbewijs is het veilig deelnemen aan het verkeer. In het begin ben je strikter in het toepassen van de regels. Wanneer je meer ervaring hebt, kan het gebeuren dat je moet besluiten om veilig door rood te rijden als je daarmee een aanrijding kunt voorkomen. Je moet de specifieke situatie beoordelen en niet zonder na te denken blind varen op de regels. Ik denk dat het belangrijk is om in je achterhoofd te houden wat het doel is van een regel. Dit geldt ook voor compliance. Mijn tip: ga hierover de discussie aan binnen de community met andere specialisten. Het is interessant om te weten hoe collega’s een bepaalde afweging maken.’

‘Tot slot is het belangrijk om je soft skills te ontwikkelen. Ondernemerschap, eigenaarschap en communicatie zijn drie belangrijke eigenschappen van een Compliance Specialist. Je kunt nog zoveel weten van wet- en regelgeving, maar er is meer nodig om verder te kunnen groeien in je vak. De Brunel Compliance Community kan je helpen om deze skills te ontwikkelen.’

En, hoe zit het bij jou met deze skills?

‘Door de diversiteit in mijn werk en een gezonde nieuwsgierigheid heb ik me kunnen ontwikkelen in deze skills. Maar hoe meer ik leer, hoe meer ik ontdek dat er nog zoveel te leren valt. Er zijn dus altijd nog onderdelen waarop ik mezelf wil ontwikkelen. Van nature ben ik een generalist en dat betekent soms dat ik details over het hoofd zie. Aan de andere kant zorgt het er wel voor dat ik altijd een helikopterview heb, waardoor ik het overzicht behoud.’

‘Ik vind het belangrijk dat ik continu blijf groeien in mijn vaardigheden. Zeg nooit: dit kan ik niet. In plaats daarvan kun je beter zeggen: dit is iets dat ik graag zou willen leren.’

Wil je discussiëren met andere specialisten, werken aan je soft skills of deelnemen aan een van onze masterclasses? Sluit je dan nu aan bij de Brunel Compliance Community

 

Wil je meer weten? Neem direct contact op