Wat is een Sprint Review meeting en hoe pak je het aan?

Wat is een Sprint Review meeting en hoe pak je het aan?

In de Scrum-methodiek zijn er verschillende officiële meetings zoals de Daily Scrum en de Sprint Retrospective. Ook de Sprint Review hoort thuis in dit rijtje en wordt gehouden aan het einde van elke sprint. Dit is het officiële moment tijdens een sprint waarin het Scrum-team het opgeleverde werk aan de stakeholders laten zien. Door iedere keer na een sprint input en feedback te verzamelen, gaat het ontwikkelproces snel. De samenwerking tussen het Scrum-team en de stakeholders staat centraal. De belangrijkste elementen van de Sprint Review lees je hieronder.

Wie zijn er aanwezig en hoelang duurt de Sprint Review?

De sessie wordt door de Product Owner georganiseerd. De Product Owner nodigt de stakeholders en de Scrum Master uit. Vanzelfsprekend is ook het Scrum-team aanwezig om de oplevering te presenteren. De stakeholders willen natuurlijk weten hoeveel tijd ze voor de Sprint Review moeten vrijmaken. Voor een sprint van 4 weken mag de Sprint Review maximaal 4 uur duren. Bij kortere sprints is de meeting minder lang. De Scrum Master zorgt ervoor dat de Sprint Review binnen de afgesproken time-box plaatsvindt.

Een goede voorbereiding op de Sprint Review is vereist

Tijdens de Sprint Review staat een goede samenwerking tussen het Scrum-team en de stakeholders centraal. Er is hard gewerkt door het Scrum-team, dus het is belangrijk dat het succes gedeeld wordt met de stakeholders. Zorg ervoor dat de Product Owner tijdens de sprint de resultaten al gezien heeft en plan hiervoor desnoods een meeting in. Het is niet de bedoeling dat de Product Owner het werk pas ziet tijdens de Sprint Review. Stakeholders moeten daarnaast op tijd worden uitgenodigd. Spreek verder goed af wie de demo doet en last but not least: probeer de meeting informeel en luchtig te houden!

Het bespreken van items uit de sprint

De Product Owner vertelt tijdens de Sprint Review welke items zijn uitgevoerd en welke niet. Hierbij is het van belang dat de ‘Definition of Done’ helder wordt uitgelegd aan de aanwezigen. Wanneer een item niet is gedaan, legt de Product Owner uit waardoor dit komt. Er wordt feedback verzameld en knelpunten worden besproken.

Het bespreken van resultaten van de sprint

Dit is vaak het belangrijkste deel van de Sprint Review. Het Developmentteam laat zien hoe zij het werk gedaan hebben aan de hand van een live demo van het product. Welke keuzes zijn er gemaakt? Het is belangrijk dat de context duidelijk is bij het tonen van een nieuwe functionaliteit. Waarom is deze nieuwe functie ontwikkeld? Alleen de items die volgens de Definition of Done klaar zijn, mogen worden getoond.

Het bespreken van de backlog

De Sprint Review is een informele sessie die is bedoeld om terug te kijken op welke items uit de Product backlog zijn uitgevoerd, en welke niet. De Product Owner laat de huidige backlog zien en na de Sprint Review wordt deze waar nodig aangepast. Er wordt gekeken of de belangrijkste items in de Product backlog nog steeds de belangrijkste zijn. Zo blijven de stakeholders betrokken en op de hoogte van wat er allemaal op de planning staat.

Wat doe je na de Sprint Review met de uitkomsten?

Aan het eind van de Sprint Review-sessie heb je als het goed is een flink aantal punten van feedback verzameld. Dat kan feedback over de samenwerking zijn, maar ook over de opgeleverde items. Door na iedere sprint feedback te krijgen, weet het Scrum-team snel of ze op de goede weg zitten. De verzamelde feedback kan leiden tot bijstelling van prioriteiten op de backlog. Of misschien zelfs het toevoegen of verwijderen van items op de backlog.

Wij zijn altijd op zoek naar Agile specialisten! Stuur ons een open sollicitatie.

Upload je cv