Definition of Done voor non-IT-bedrijven

Definition of Done voor non-IT-bedrijven

Om een Scrum-team goed te laten functioneren, is het belangrijk om te weten wanneer hun product klaar is voor oplevering. Het antwoord op deze vraag verschilt natuurlijk per product of dienst. En voor IT- bedrijven ziet dat antwoord er weer heel anders uit dan heel anders dan voor bedrijven in andere sectoren. Misverstanden en conflicten wil je natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen, dus zorg je ervoor dat iedereen in het team het eens is over wanneer iets ‘done’ is. De Scrum-werkmethode wordt wat dit betreft al veelvuldig toegepast door technische bedrijven, maar wat houdt Definition of Done eigenlijk in voor non-IT-bedrijven? Je leest het hier.

Het waarom van Definition of Done

De Definition of Done beschrijft waar het resultaat van een sprint aan moet voldoen. Volgens het Scrum-framework houdt ‘done’ in dat het product zo goed is dat het in productie genomen kan worden. Het is dus een hulpmiddel voor het team en wordt inhoudelijk door de teamleden zelf opgesteld. Op basis van de vooraf zelfbepaalde definitie kunnen de medewerkers vervolgens gedurende de sprint bepalen of een story af is of niet.

Het doel van Definition of Done

Het doel van de Definition of Done is een transparant ontwikkelproces. Het is namelijk niet alleen belangrijk dat de Product Owner en het Scrum-team het eens zijn over wanneer een taak is afgerond; ook aan de verwachtingen van stakeholders of klanten moet voldaan worden. In de Definition of Done worden ook deze verwachtingen opgenomen. Verder zorgt de Definition of Done ervoor dat de snelheid in het proces toeneemt en dat er gezamenlijke richtlijnen zijn bepaald voor wat betreft kwaliteit. Het team zorgt er samen met de Product Owner voor dat de Definition of Done actueel blijft. Moeten de eisen worden bijgesteld? Dit kan bijvoorbeeld worden besproken in de sprint retrospective.

Definition of Done-criteria voor non-IT-bedrijven

Wat de inhoud van Definition of Done is, bepaalt het team dus helemaal zelf. Dat geldt zowel binnen de IT-sector als daarbuiten. Voorbeelden van Definition of Done-criteria voor non-IT-bedrijven zijn:

• Alle to-do’s voor de story zijn afgerond

• Een ander teamlid heeft feedback gegeven op het werk

• Er is een spellingscheck gedaan

• Het werk is gecontroleerd op huisstijl

• Het werk is gecontroleerd op design en brand values

• Het werk is gecontroleerd in het kader van compliance

• Er is feedback van eindgebruikers gevraagd op het opgeleverde product

Meer Scrum-termen voor non-IT-bedrijven

Omdat het Scrum-framework is bedacht door ontwikkelaars, kunnen de termen die daarbij horen nog weleens abstract zijn voor niet ICT'ers. Daarom een leggen we hier alvast wat extra begrippen uit. Een product backlog met stories is een lijst met de taken die gedaan moeten worden. Een story is dus een taak. De sprint is een frame of tijdscyclus waarin bepaalde zaken opgeleverd moeten worden. De sprint bestaat uit drie vakken of onderdelen: To Do, In Progress en Done. De Product Owner is de persoon die schakelt tussen het team en de eindgebruiker. Hij of zij prioriteert de backlog, ofwel: bepaalt welke taken prioriteit hebben en welke niet. Het development-team kijkt vervolgens welke items er in de volgende sprint worden opgepakt. De Scrum Master is in feite een coach die het team op een Agile manier begeleidt bij het naleven van de spelregels.

De kracht van Scrum voor non-IT-bedrijven

Je zou misschien denken dat het Scrum-framework alleen handig is voor IT-bedrijven. Niets is echter minder waar: Scrum is óók voor non-IT-bedrijven een manier om slimmer, sneller en efficiënter te werken. Scrummen heeft namelijk ook andere voordelen. Zo werken teams bijvoorbeeld beter en nauwer samen aan de hand van het Scrum-framework. Als certified Agile Coach, Scrum Master of Product Owner ben je dus flexibel om te werken in verschillende sectoren. Dus ook buiten de IT-branche of de technische sector!