20 jaar Agile Manifesto - webinar

Brainstorm session with post its

Afgelopen februari was het twintig jaar geleden dat een groep IT’ers bij elkaar kwam in Snowbird, Utah in de Verenigde Staten die, naast een liefde voor skiën en lekker eten, nog een belangrijke overeenkomst hadden: ze waren allemaal nogal wars van de oude denkbeelden die heersten in de wereld van de softwareontwikkeling. Daar wilden ze graag verandering in brengen. Allemaal hadden ze zo hun eigen ideeën over hoe dat dan moest. Het waren voor die tijd nog redelijk nieuwe ideeën die we nu heel gewoon zijn gaan vinden, zoals Scrum, DSDM en Extreme Programming.

Tijdens dat weekend in Snowbird kwam het Agile Manifesto op tafel dat de overeenkomsten tussen al deze methodes beschreef en sindsdien als de basis dient voor hoe we nu naar softwareontwikkeling kijken. De denkbeelden zijn vastgelegd in vier simpele statements en twaalf principes die daarbij horen:

Individuals and interactions over processes and tools

Working software over comprehensive documentation

Customer collaboration over contract negotiation

Responding to change over following a plan

Als je het manifest samenvat komt het eigenlijk neer op samenwerking, communicatie en erkennen dat we (vooraf) niet alle wijsheid in pacht hebben. De twaalf principes gaan hier wat dieper op in en geven de nodige handvaten om dit toe te passen. Het is een simpel en kort document, maar goed toepasbaar in de praktijk. Alle uitgangspunten van het manifest komen terug in bestaande agile frameworks en methodieken, maar je kan ze ook opzichzelfstaand toepassen.

De meeste opstellers zijn nog steeds actief in de industrie, op internet en de sociale media. Nog steeds helpen ze onze manier van denken over softwareontwikkeling aan te scherpen en te verbeteren. Ook binnen de Brunel Agile Community blijven we leren van hun observaties en hun werk.

Hoewel het manifest de basis vormt voor de meeste agile frameworks en methodieken, zijn er ook andere geluiden. Zo gaat het manifest nadrukkelijk over softwareontwikkeling, maar hoe zit het met andere vormen van ontwikkeling? Kan je het ook een-op-een toepassen op productontwikkeling in het algemeen, bijvoorbeeld in industriële omgevingen of op marketing- of salesafdelingen? Is er een overlap, of tegenstelling, met lean en kanban? En hoe zit het met de diversiteit? De groep opstellers bestond uit witte mannen van middelbare leeftijd. Is het manifest daar niet te veel een afspiegeling van?

Het zijn belangrijke vragen om een discussie over te voeren, maar de basis van het Agile Manifesto blijft goed bruikbaar. In plaats van het te updaten, kun je als Agile Specialist uitzoeken hoe je het manifest het beste kunt toepassen op jezelf, je team en je organisatie. Het is aan jou om het manifest te interpreteren: de mogelijkheden zijn onbeperkt.

Wil je eens sparren met onze Agile Community? Neem dan gerust contact met ons op via agilecommunity@brunel.net.

Lees hier meer over eerdere webinars

Er is tegenwoordig geen vakblad, -site of forum op het gebied van IT waar je er niet over leest: dig...