Introductie

Bij overheden liggen grote dossiers voor onder meer asielinstroom, jeugdzorg, woningbouw en stikstof. Ook de Omgevingswet komt eraan en verzoeken op basis van de Wet open overheid vragen veel capaciteit. Al die dossiers brengen beleidsmatige en juridische uitdagingen met zich mee. De vraag naar gespecialiseerde juristen is daardoor groot en gemeenten en andere overheden hebben die niet altijd in huis.

 

Onderstaand artikel is in samenwerking met Binnenlands Bestuur tot stand gekomen.

Krapte op de arbeidsmarkt 

Net als in alle sectoren is er ook op juridisch gebied krapte op de arbeidsmarkt, ziet Jesper Schildwacht, Directeur Businessline Legal bij Brunel. ‘De arbeidsmobiliteit is enorm toegenomen door schaarste aan en een grotere vraag naar juristen. Daarnaast is de arbeidsmarkt voor een jurist groter geworden door het hybride werken. Zocht je eerder een baan in de regio vanwege de reisafstand, nu kun je door het thuiswerken prima vanuit Maastricht voor een organisatie in Den Haag werken.’

Acute juridische versterking

Die mobiliteit heeft ook gevolgen voor de aanwezige kennis binnen organisaties, zegt Florens Meeuwis, Managing Consultant Decentrale Overheid. ‘Je ziet dat het vertrek van een collega bij een gemeente tot gevolg heeft dat specifieke, specialistische kennis verdwijnt. Dat gebeurt ook bij pensionering, langdurige ziekte of zwangerschapsverlof. Dan is er acuut een oplossing nodig om het werk door te kunnen laten gaan. Tel daarbij op dat beleid en het contact met de burger steeds verder juridiseert en de uitdaging is daar.’

We bieden onze partners binnen de overheid maatwerk.

Jesper Schildwacht

Brunel als partner

Brunel kan helpen om die uitdagingen het hoofd te bieden, vertelt Luc van Vliet, Business Unit Manager Rijksoverheid. ‘Met onze juristen kunnen we overheidsorganisaties ondersteunen op vrijwel alle rechtsgebieden. We zijn daarbij veel meer dan een leverancier van juristen. We zijn een partner en zoeken altijd samen naar de beste oplossing voor een vraagstuk.’

Maatwerk

Schildwacht voegt toe: ‘We bieden onze partners binnen de overheid maatwerk. Soms gaat het om de inzet van enkele juristen vanwege een capaciteitstekort in een organisatie. Ook zien wij steeds vaker dat we organisaties helemaal ontzorgen. Dan pakken we het hele project op en stellen vanuit Brunel een team samen met specialisten die dat kunnen oppakken.’

 

‘Daarnaast zien we ook dat de expertise bij gemeenten en andere overheidsorganisaties niet altijd toereikend is’, zegt Meeuwis. ‘Op dit moment worden we door gemeenten met name gevraagd om te helpen in het ruimtelijk domein. Daar zijn nieuwe functies ontstaan, doordat de jurist in projecten steeds meer een adviserende rol krijgt. Juristen zijn niet altijd hiervoor opgeleid.’

Scholing en ontwikkeling

Van Vliet: ‘Wij zetten met onze mensen volop in op capaciteit en expertise. We zijn steeds op zoek naar nieuwe talentvolle juristen die graag afwisselende projecten doen. Onze medewerkers worden doorlopend geschoold. Daarbij houden we de actuele politieke ontwikkelingen in de gaten. Denk aan ontwikkelingen op het gebied van asiel, stikstof, de Omgevingswet of de toeslagenaffaire. Dat speelt ook de komende jaren nog. Dus we zorgen dat onze juristen van de hoed en de rand weten en overheden optimaal kunnen ondersteunen. Dat maakt ook dat juristen bij Brunel snel ervaring opdoen. Medewerkers hebben veel afwisseling door een diversiteit aan projecten bij verschillende organisaties. Tegelijkertijd bieden we ook de zekerheid van een vast contract.’

 

Brunel levert al sinds 1975 flexibele en structurele oplossingen op juridisch gebied. Wij hebben elk soort juridische expertise in huis. Van arbeidsrecht tot bestuursrecht, van letselschade tot ondernemingsrecht. Onze juristen zijn actief bij vrijwel alle ministeries en veel verschillende waterschappen, provincies en gemeenten. Maar we werken ook voor het bedrijfsleven, zoals banken, verzekeraars en ict-organisaties.

Deel dit artikel