Softwarový vývojář, také známý jako softwarový vývojář, je IT specialista, který navrhuje, implementuje a udržuje software a aplikace. V praxi to může být například platforma elektronického obchodování nebo mobilní aplikace, operační systémy nebo videohry. Dělá to pomocí různých programovacích jazyků, jako je Java, C ++ nebo PHP. Vzhledem k tomu, že činnosti vývojáře softwaru jsou velmi různorodé, profil práce vývojáře softwaru také kombinuje činnosti z rozsahu úkolů programátora nebo vývojáře aplikací. Vývojáři softwaru většinou pracují v systémových a softwarových domech, společnostech zabývajících se informačními a komunikačními technologiemi nebo poskytovateli IT služeb, ale nacházejí uplatnění i v jiných průmyslových odvětvích. Přehled obsahu

Ukoly

  • programovací jazyky
    Tvrdé dovednosti
    jemné dovednosti
    Práce pro vývojáře softwaru

Jaké jsou úkoly vývojáře softwaru?

Úkoly vývojáře softwaru jsou rozděleny do čtyř hlavních oblastí odpovědnosti:

 

 

Správa požadavků:

Prvním krokem ve vývoji nového softwaru nebo aplikace je hloubková analýza požadavků zúčastněných stran. Cílem je dosáhnout společného porozumění softwaru, který má být vyvinut mezi vývojářem softwaru a zúčastněnou stranou, a definovat pracovní procesy a kritéria kvality po vzájemné dohodě. Výsledná dokumentace požadavků slouží vývojáři softwaru jako základ a rámec pro všechny následující kroky vývoje softwaru a aplikace. Kromě toho se dokumentace požadavků používá po dokončení každého významného vývojového kroku. Takto lze výsledky pravidelně srovnávat se skutečnými požadavky zúčastněných stran.

 

Vývoj softwarové architektury a zdrojového kódu:

V rámci vývoje softwarové architektury určuje vývojář softwaru základní součásti softwarového systému a to, jak spolu interně souvisejí a jak mají jednat. Tato oblast odpovědnosti je pro vývojáře softwaru jednou z nejdůležitějších a nejdůležitějších. Jakmile je softwarová architektura nastavena, lze ji s velkým úsilím znovu změnit až později. Proto v tomto kroku musí vývojář softwaru přikládat velký význam kritériím kvality, jako je modifikovatelnost, udržovatelnost, zabezpečení a výkon. Jakmile je softwarová architektura definována, musí být implementována pomocí různých programovacích jazyků. Nejčastěji používanými programovacími jazyky jsou Java, C ++ a PHP. Existují také další programovací jazyky, jako je Perl, Cobol, Pascal nebo Ruby on Rails.

 

Testování:

Jakmile je software vyvinut, začíná testovací fáze. Vývojář softwaru prozkoumá software z hlediska požadavků definovaných v prvním kroku, změří kvalitu a zkontroluje chyby softwaru. Za tímto účelem vývojář softwaru většinou používá předdefinované protokoly a standardy kvality. V závislosti na složitosti softwaru se fáze testování může lišit rozsahem.

 

Implementace a instalace softwaru:

Jakmile budou vyřešeny všechny chyby, které byly odhaleny během testovací fáze, lze software implementovat. V této souvislosti vytvoří vývojář softwaru technickou dokumentaci, ve které jsou zaznamenány všechny důležité informace o instalaci, používání, údržbě a opravách softwaru. Kromě toho poskytuje vývojář softwaru budoucím uživatelům programu nebo aplikace instruktáž.

 

Údržba a další vývoj nově představeného softwaru:

Po implementaci je úkolem vývojáře softwaru pravidelně aktualizovat software a rozšiřovat jeho funkce. Kromě toho je to on, kdo reviduje software, když nastanou problémy, a přizpůsobí jej požadavkům zúčastněných stran.

Ve většině případů není vývojář softwaru zodpovědný pouze za všechny popsané úkoly. V závislosti na rozsahu projektu pracuje ve vývojovém týmu složeném ze softwarových analytiků, programátorů, testerů softwaru, aplikačních konzultantů, softwarových inženýrů nebo dokonce webových designérů a obvykle pokrývá pouze části výše uvedených oblastí činnosti.

S jakými programovacími jazyky vývojář softwaru pracuje?

Mezi nejdůležitější programovací jazyky vývojáře softwaru patří následující:

Java: Programovací jazyk Java je jedním z nejznámějších programovacích jazyků a byl poprvé uveden na trh v roce 1995 společností Sun Microsystems. Java patří do skupiny objektově orientovaných programovacích jazyků, přičemž psané programy se dělí na objekty a třídy. Webové aplikace, desktopové aplikace a aplikace jsou programovány pomocí Java.

C ++: Tento programovací jazyk je rozšířením programovacího jazyka C. Stejně jako Java je také jedním z objektově orientovaných programovacích jazyků. C ++ se používá v programování aplikací a systémů a byl vyvinut v letech 1979 až 1983 Bjarne Stroustrupem, bývalým profesorem výpočetní techniky na Texas A&M University.

PHP: PHP znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací jazyk, který se používá hlavně k vytváření dynamických webových stránek a webových aplikací. Mnoho systémů pro správu obsahu je založeno na programovacím jazyce PHP, jako je Wordpress. Programovací jazyk existuje od roku 1995 a od té doby se neustále vyvíjí.

Jaké tvrdé dovednosti by měl mít vývojář softwaru?

Programovací jazyky:

Jednou z nejdůležitějších kompetencí vývojáře softwaru je znalost jednoho nebo více programovacích jazyků. Který programovací jazyk se používá, závisí zcela na oblasti, na kterou se vývojář softwaru specializoval. Programovací jazyk C # je vhodný pro vývojáře softwaru, kteří se specializují na vývoj platforem Microsoft a služeb Microsoftu. Na druhou stranu, ti, kteří se zaměřují na vývoj webových aplikací, které dokáží zpracovávat data, budou používat PHP. Stejně jako v mnoha jiných oblastech i zde platí, že hluboké pochopení programovacího jazyka je často užitečnější než povrchní znalost několika programovacích jazyků.

 

 

Čistá a rozumně strukturovaná struktura kódu:

Jasně srozumitelná a dobře strukturovaná struktura kódu je obvykle rozhodující pro kvalitu a tím i pro úspěch projektu. Mnoho společností a vývojových týmů používá své vlastní kódové kódy, aby struktura kódu byla srozumitelná pro všechny členy a nástupce týmu. Součástí takového kodexu kódu může být například okamžitá komunikace s identifikovanými chybami a pravidelné kontroly struktury kódu. Kromě toho lze kód codex použít k zaznamenání toho, jak a kdy jsou v rámci kódu komentovány, jak dlouhé by měly být řádky nebo jak by měl být kód odsazen.

 

 

Správa verzí:

Ve vývoji softwaru je správa verzí systém, který zaznamenává všechny změny zdrojového textu. Je tedy možné přistupovat ke starší verzi zdrojového kódu později. Práce se správou verzí je zvláště užitečná v týmech složených z několika vývojářů softwaru. Například vývojář softwaru by měl vědět, jak zkontrolovat kód dovnitř a ven.

 

 

Metody řízení projektů:

Při vývoji softwaru se nyní používá řada metod řízení projektů. Ty sahají od agilního projektového managementu přes Scrum, Kanban, Prince2 až po vodopádovou metodu nebo XP. Vývojáři softwaru nemusí být schopni podrobně zvládnout všechny metody řízení projektů. Přesto je důležité vědět, o čem jednotlivé metody projektového řízení jsou a jak je lze použít v každodenním podnikání.

 

 

Algoritmy a datové struktury:

Pokud během vývoje softwarového produktu nastanou problémy, je pro vývojáře softwaru výhodné znát nejběžnější algoritmy a datové struktury. Zjednodušeně řečeno, algoritmy dávají vývojářům softwaru řešení určitých úkolů, ve kterých jsou kroky jasně definovány. Příkladem algoritmu v každodenním životě jsou navigační zařízení, která vypočítávají nejkratší trasu na základě různých faktorů, jako jsou dopravní zácpy, uzávěry silnic nebo stoupání. Důležitá je také znalost datových struktur. Datové struktury se používají k ukládání a organizaci dat. Čím více vývojář softwaru ví o datových strukturách, tím lépe dokáže řešit různé problémy.

 

 

Databáze:

V dobách velkých dat a strojového učení jsou vhodné alespoň základní znalosti o různých typech databází. Softwarový vývojář by měl být schopen pracovat s databázemi a mít znalosti o tom, jak lze do databází vkládat, mazat, aktualizovat a slučovat data.

 

 

Zkušební metody:

Cílem testování je otestovat softwarový produkt z hlediska technických požadavků a odhalit chyby. Vzhledem k tomu, že testování softwarových produktů je jedním z úkolů vývojáře softwaru, měl by mít také znalosti různých testovacích metod. Jednou z nejběžnějších testovacích metod je například systémový test, při kterém se kontrolují všechny komponenty aplikace, které byly nově vyvinuty nebo změněny.

 

 

Metody ladění:

K ladění dochází po testování a zabývá se odstraněním chyb odhalených ve fázi testování. V této souvislosti by měl vývojář softwaru znát různé typy ladění a být obeznámen s metodami a nástroji, jako je nástroj příkazového řádku GNU Symbolic Debugger (GDB), just-in-time debugging nebo post-mortem debugging.

Jaké měkké dovednosti by měl mít vývojář softwaru?

Společnosti vždy pracují více na projektech. V závislosti na velikosti a době trvání projektu je obvykle zapojeno několik týmů z různých oborů, které musí dobře komunikovat a empaticky jednat navzájem, aby dovedly projekt do úspěšného konce. Měkké dovednosti jsou proto přinejmenším stejně důležité jako příslušné odborné znalosti. Klišé, že stačí, aby vývojář softwaru přesvědčil pouze prostřednictvím fundovaného know-how, je proto zastaralé. Měkké dovednosti, jako je schopnost pracovat v týmu, komunikační dovednosti a kreativita, jsou již dlouho rozhodující pro to, aby bylo možné úspěšně implementovat požadavky projektu.

 

 

Komunikativní dovednosti:

vývojáři softwaru mají servisní funkci bez ohledu na to, zda pracují v agentuře nebo ve vlastní společnosti. To znamená, že musí rozumět požadavkům zákazníků nebo obchodních jednotek ve společnosti a implementovat je ve svém vlastním týmu podle požadavků a zároveň upozorňovat na příležitosti a rizika. Proto jsou komunikační dovednosti jednou z klíčových dovedností, které by vývojář softwaru měl mít.

 

 

Týmová práce:

IT projekty se obvykle realizují v týmech. V závislosti na velikosti projektu mohou být týmy sestaveny mezinárodně. Stejně jako ostatní IT specialisté z příbuzných oborů musí být vývojář softwaru schopen realizovat projekty v týmu a ve společném dialogu vyvíjet řešení pro požadavky různých zúčastněných stran. Kromě toho moderní metody řízení projektů při vývoji softwaru, jako je Scrum, vyžadují týmovou práci a komunikační dovednosti.

 

 

Schopnost trénovat a učit se jeden od druhého:

Vývoj softwaru je jedním z nejrychleji se rozvíjejících odvětví. O to důležitější je, aby vývojář softwaru zůstal v obraze, zabýval se aktuálním vývojem a neustále získával nové znalosti ve vývoji softwaru. Obzvláště důležitá je výměna ve vašem vlastním týmu. Populární metodou, která se používá ve vývojových týmech, je párové programování jako součást kontroly kódu. Dva vývojáři spolupracují na kódu a navzájem kontrolují práci. Některé softwarové týmy navíc začínají pořádat pravidelné interní technické rozhovory, při nichž dochází k výměně zkušeností, diskusí a zvažování kódů.

 

 

Flexibilita:

Vývojáři softwaru musí být flexibilní. To platí nejen pro neočekávané problémy, ale také pro změny v požadavcích na straně zúčastněných stran. V těchto situacích je důležité v krátké době začlenit nové požadavky do stávajících úvah a být kreativní při řešení problémů. Rychlá reakce je obzvláště důležitá u časově kritických projektů, aby nedošlo k ohrožení průběhu projektu a zajištění úspěchu projektu.