Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Provozovatelem webové stránky je společnost Brunel International N.V.,1066EP Amsterdam, John M. Keynesplein 33, Nizozemské království, registrační číslo: 24261450 („Brunel“).


Informace na těchto webových stránkách jsou sestaveny s řádnou péčí a jsou pravidelně aktualizovány, avšak může se přesto stát, že zobrazený obsah není zcela úplný a/nebo přesný a/nebo může obsahovat chyby.

Společnost Brunel neodpovídá za jakoukoli škodu nebo újmu vzniklou v důsledku neúplného a/nebo nepřesného a/nebo chybného obsahu těchto webových stránek. Společnost Brunel rovněž neodpovídá za případnou škodu nebo újmu vzniklou v důsledku dočasné nefunkčnosti nebo nepřístupnosti této webové stránky.  

Tyto webové stránky mohou být kdykoli bez předchozího souhlasu upravovány nebo doplňovány.


Tyto webové stránky obsahují odkazy na externí webové stránky provozované třetími subjekty, za jejichž obsah, správnost nebo ochranu osobních údajů nenese společnost Brunel žádnou odpovědnost. Společnost Brunel nepřijímá žádnou odpovědnost v souvislosti s takovými webovými stránkami nebo odkazy na takové webové stránky.

Na služby, obsah webových stránek a tento text se vztahují příslušné nizozemské právní předpisy.

V případě stížností týkajících se informací obsažených na těchto webových stránkách nebo stížností souvisejících s jejich funkčností, se můžete obracet na info@brunel.net.