Brunel CZ s.r.o.


se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 218689
Identifikační číslo: 02477971, DIČ: CZ02477971


Jediný společník: Brunel International N.V., se sídlem 1066EP Amsterdam, John M. Keynesplein 33,
Nizozemské království, Registrační číslo: 24261450
Jednatel: Jilko Tjeerd Andringa
Prokura: Andre Helbig a Markus Eckhardt


člen koncernu Brunel
Kontakt: Martin Drlik, email: prague@brunel.net, tel. +420 226 202 446