V roce 1975 začíná úspěšný příběh firmy Brunel, když vystudovaný inženýr Jan Brand nabízí poprvé své odborné znalosti v rámci projektů jiným společnostem. Potřeba odborného know-how v oblasti engineeringu se ukáže tak velká, že Brand vytvoří vizi, jak napomoci k příslušným pracovním místům i kolegům inženýrům, s cílem dlouhodobě přispět ke stabilitě regionálních a mezinárodních pracovních trhů. Z této myšlenky vzniká Brandova firma Multec, která hlavní těžiště činnosti výslovně klade na vyhledávání dočasných pracovních míst pro vysoce kvalifikované technické specialisty.

 

Malá engineeringová kancelář roste, v roce 1987 expanduje Multec do Antverp. Firma dále diverzifikuje do nových trhů a oblastí, i mimo engineering, a při tom se vždy přizpůsobuje kulturním a právním specifikům. O dva roky později dochází ke změně názvu na Brunel, podle jednoho z největších průkopníků mostních staveb a inženýrů své doby: Isambarda Kingdoma Brunela. Prosperující podnik, věrný svému heslu „Odborníci nabízí odborníky“, současně rozšiřuje své portfolio o odvětví informační a telekomunikační techniky, právo, finance, pojišťovnictví a bankovnictví.

 

V roce 1995 je slavnostním otevřením první pobočky v Brémách položen základní kámen pro úspěšný vstup na německý trh. Se šesti zaměstnanci na počátku začíná impozantní historie společnosti Brunel Deutschland GmbH. Již na přelomu století je společnost Brunel Deutschland s 24 pobočkami a asi 700 zaměstnanci zastoupena na celém území Německa.

Zakladatel Jan Brand a bývalý CEO Jan Arie van Barneveld a socha Isambarda Kingdoma Brunela, po němž je naše společnost pojmenována.

V roce 2004 slaví Brunel uzavření tarifní dohody s odborovým svazem Verdi. Vstoupením tarifní smlouvy s odborovým svazem Verdi v platnost zajišťuje firma svým zaměstnancům tržní odměny a neustálé zvyšování platu – a navíc oceňuje i odbornou kvalifikaci a profesní zkušenosti. V roce 2005 narůstá počet zaměstnanců na více než 1000 pracovníků.

 

Akvizicí firmy Car Synergies v následujícím roce společnost nejen přidává další krok k budování svého výhradního postavení, ale rozšiřuje i portfolio služeb a reaguje tímto způsobem na rostoucí požadavky klientů. Firma pokračuje v růstu: Obrat se téměř zdvojnásobuje, počet zaměstnanců se zvyšuje na přibližně 1600 osob.

 

Rok 2010 je silně ovlivněn dopady celosvětové hospodářské krize. Přesto v Brunelu panuje pozitivní nálada: Je založena společnost Brunel Austria GmbH a další národní společnosti v Polsku, Dánsku a Švýcarsku. Mezinárodní síť Brunel tak zahrnuje 90 poboček ve 32 zemích světa. V roce 2013 se pak naplno rozjíždí aktivity společnosti také v České republice. 

Vítězná firma: V roce 2015 získal Team Brunel 2.místo v prestižním mezinárodním závodě plachetnic Volvo Ocean Race.

Po jedněch z nejúspěšnějších let v dějinách společnosti začíná v roce 2014 fáze konsolidace v segmentu inženýrských služeb. Neustálou optimalizací procesů a důležitými investicemi do infrastruktury vytyčuje Brunel směr pro úspěšnou budoucnost. V současnosti naše síť zahrnuje jenom v Německu více než 40 poboček s 3 200 zaměstnanci a ve světě 120 poboček ve 46 zemích s více než 13 000 specialisty.

 

Na podzim roku 2017 je novým CEO společnosti Brunel jmenován Jilko Andringa. Svou roli po Janu Arie von Barneveldovi přebírá 1. března 2018. Jilko se pohybuje v egineeringu na mezinárodní úrovni již dvacet let. 

Brunel International N.V.