Wat is Value Stream Mapping?

Value Stream Mapping (VSM) is simpel gezegd een schema waarin de goederen en informatiestroom van een bedrijf in kaart worden gebracht. Ook worden hierin de wachttijden aangegeven. Op deze manier kan er gekeken worden waar verbetering kan plaats vinden in de stromen. Deze techniek wordt gebruikt binnen Lean manufacturing. Hieronder een voorbeeld van een VSM.