Wat is Theory of Constraints?

De Theory of Constraints (TOC) is een Lean management concept voor organisatieverandering, voornamelijk gericht is op winstverbetering.

Waar staat de Theory of Constraints voor?

De Theory of Constraints werd voor het eerst geïntroduceerd in 1984 door Dr. Eliyahu Goldratt in zijn boek ‘The Goal’. Het essentiële concept van TOC is dat elke organisatie ten minste één beperking heeft. Een beperking is een factor die de organisatie ervan weerhoudt om meer te krijgen van wat ze ook nastreeft, meestal winst. De Theory of Constraints richt zich op beperkingen zoals bottleneck-processen in een productieorganisatie voor werkplaatsen. Echter bestaan er ook beperkingen in non-productieorganisaties, zoals de marktvraag of het vermogen van een verkoopafdeling om de marktvraag in orders te vertalen.

Hoe kan de Theory of Constraints worden ingezet?

De Theory of Constraints definieert een set tools die kunnen worden gebruikt om beperkingen te beheren en op te lossen, waardoor de winst toeneemt. De meeste bedrijven kunnen worden gezien als een gekoppelde reeks processen die inputs omzetten in verkoopbare outputs. TOC modelleert dit systeem als een ketting, en pleit voor het bekende gezegde dat "een ketting slechts zo sterk is als zijn zwakste schakel."

De 5 stappen

In zijn boek definieert Goldratt het proces van de TOC in vijf stappen:

  1. Identificeer de beperking. Voordat je aan de slag kan met het oplossen van het knelpunt, moet je goed weten wat het knelpunt precies is. Soms is het vinden van het knelpunt makkelijk, maar helaas is dit niet altijd even zichtbaar. Een makkelijke manier om een knelpunt te identificeren in het proces is door te kijken naar de stap die het langste duurt. Vaak is dit een onderdeel dat een knelpunt vormt binnen het gehele proces.
  2. Beslis hoe de beperking wordt benut. Nadat is bepaald wat de beperking is, moet deze goed onder een vergrootglas worden gehouden. Leg extra veel nadruk op het probleem en zie of er al manieren zijn waarop het proces op een eenvoudige manier kan worden verbeterd.
  3. Onderschik al het andere. Het is belangrijk om te zien wat de stappen zijn rond de processtap die voor beperkingen zorgt. Het knelpunt beïnvloedt namelijk zowel de stappen die ervoor komen als de stappen die erna komen.
  4. Los de beperking op. Nu is het tijd om het probleem, de beperking, op te lossen. Hoe kan deze stap in het proces beter worden ingericht? In veel gevallen komt dit neer op het toewijden van meer middelen, zoals mensen, geld, of een andere manier om er meer aandacht aan te geven en zo het probleem op te lossen.
  5. Keer terug naar stap 1, maar pas op voor ‘inertie’ ofwel stilstand. De Theory of Constraints is namelijk een continu proces dat niet stopt. Deze theorie gaat over constante verbetering. Want zodra een beperking is opgelost, duikt er zo weer een nieuwe op. Daarom zal je deze stappen weer opnieuw moeten volgen om het volgende knelpunt te identificeren en op te lossen.
Do you like this article?
Thank you for your feedback. We'll use it to improve this article