Wat is een Data Warehouse?

Datawarehousing is een manier van het bij elkaar brengen van grote hoeveelheden data in één systeem. De techniek wordt toegepast door bedrijven die deze data gebruiken voor het analyseren van reeds aanwezige kennis binnen een organisatie, zonder dat hierbij onnodige inspanning door het systeem geleverd hoeft te worden.

Waar komt de term Data Warehousing vandaan?

De term datawarehousing ontstond in de jaren ’80, toen onderzoekers bij IBM de eerste ‘Business Data Warehouse’ ontwikkelden. Datawarehousing en Business Intelligence (BI) gaan nagenoeg altijd hand in hand bij bedrijven. Bij het effectief toepassen en analyseren van Business Intelligence is het integreren van informatie door middel van een datawarehouse namelijk erg raadzaam. Dit komt doordat dit de beschikbaar gestelde data veel efficiënter te gebruiken en te analyseren maakt.

Hoe wordt een Data Warehouse toegepast?

Een data warehouse stelt de gebruikers ervan in staat om snel over belangrijke informatie te beschikken. Deze informatie komt voort uit de eigen bedrijfsprocessen en wordt via data warehousing makkelijk bereikbaar voor het nemen van besluiten binnen een organisatie. In vergelijking met een database biedt een data warehouse de mogelijkheid om historische veranderingen in deze data bij te houden. Zo kunnen veranderingen in het personeelssysteem worden teruggevonden en biedt een data warehouse een extra verdieping in de vergaarde data binnen een organisatie.

Do you like this article?
Thank you for your feedback. We'll use it to improve this article