Een broker is een persoon of firma die bemiddelt tussen de koper en verkoper. Binnen de arbeidsbemiddeling wordt er soms mee (samen)gewerkt voor het goed kunnen aanbieden van medewerkers en/of solution diensten.

Do you like this article?
Thank you for your feedback. We'll use it to improve this article