Wat is resourcing?

Voor een bedrijf is het van belang dat de nodige materialen, medewerkers en middelen beschikbaar zijn zodat het mogelijk is om het bedrijf draaiende te houden, dat de juiste resources aanwezig zijn. Daarnaast kan resourcing ook slaan op het aantrekken van de ideale werknemer. Het is belangrijk dat medewerkers de juiste skills en expertise bezitten zodat zij hun werk voldoende kunnen uitvoeren.

Een resourcing specialist is een kenner van de huidige markt en de organisatie en industrie waar hij of zij in werkt en kan hier een grote rol in spelen. Hun expertise kan hiervoor worden gebruikt, om op deze manier de juiste personen op de juiste rollen te plaatsen. Verschillende kanalen worden hiervoor gebruikt, afhankelijk van de type business het bedrijf werkzaam in is. Enige werkzaamheden voor een resourcing specialist is het gebruik van sociale media bij het promoten van een bedrijf, recruiten van nieuwe werknemers en het ontwerpen en uitrollen van assessments op de werkvloer.

Do you like this article?
Thank you for your feedback. We'll use it to improve this article