Hoe een jurist je beschermt tegen het stijgende water

Werken aan de nieuwe Afsluitdijk.

Extreem weer, in de toekomst krijgen we er vaker mee te maken. Bovendien stijgt de zeespiegel en stroomt er vanuit de binnenwateren steeds meer overtollig water het IJsselmeer in. Genoeg redenen voor Rijkswaterstaat om de Afsluitdijk en de sluizen de komende vier jaar te renoveren. Brunel en ingenieurs- en adviesbureau Antea Group zijn verantwoordelijk voor het juridische en technische advies over vergunningen. Belangrijk werk, want zonder vergunning wordt er niet gebouwd. Senior Jurist Ilonka Damhuis en Senior Juridisch Vergunningverlener Richard Schoffeleers zijn via Brunel als juridisch specialist betrokken. Ze vertellen je graag meer!

Een nieuwe Afsluitdijk, die bouw je niet iedere dag!

Ilonka: “Klopt, het project is echt uniek. Ik hoefde dan ook niet lang na te denken toen ik werd benaderd. Overheid, ruimtelijke ordening, techniek en een uitdagend juridisch vraagstuk. Alles komt hier bij elkaar!”

Richard: “De enige vergelijkbare klus die ik me als jurist qua complexiteit kan voorstellen, is een toekomstige verbouwing van het Centraal Station in Amsterdam. Ook daar heb je te maken met een Rijksmonument, diverse stakeholders en heel veel soorten vergunningen.” 

De enige vergelijkbare klus? Een verbouwing van Amsterdam Centraal. 

Wat doet een jurist op een bouwproject?

Richard: “Ilonka en ik geven de Inspectie voor Leefomgeving & Transport (ILT) advies over de vergunningen die Levvel bij ze aanvraagt.”

Ilonka: “Levvel is een consortium van samenwerkende bedrijven. Zij ontwerpen, bouwen en financieren de versterking van de Afsluitdijk, in opdracht van Rijkswaterstaat.

Richard: “Best complex allemaal, want alles grijpt hier in elkaar. Cultuurhistorie, archeologie, flora en fauna en constructieve veiligheid. De dijk is 32 kilometer lang en zit vol met kunstwerken die op de monumentenlijst staan. Dat zijn geen van Goghs, maar bijvoorbeeld sluizen en dammen. Als je één sluis wil aanpakken, dan heb je vaak meerdere vergunningen nodig. Denk aan de Wet ruimtelijke ordening, de Woningwet en de Wet milieubeheer. In totaal zijn er in het ruimtelijke domein wel 27 wetten!”

Waarom is die vergunning zo belangrijk?

Richard: ”Het is onze taak om ervoor te zorgen dat er een besluit ligt dat juridisch standhoudt én leesbaar is. Bouwers moeten de zekerheid hebben dat ze aan de slag kunnen. Zonder vergunningen ligt het project stil.”

Ilonka: “En met een helder verhaal, zorg je ervoor dat iemand van buitenaf het besluit óók snapt. Zo verklein je de kans op vertraging doordat iemand een zienswijze indient. Of in beroep gaat tegen het besluit.”

Zonder vergunningen ligt het project stil

Wanneer is het project klaar?

Ilonka: “Het project Afsluitdijk is medio 2018 gestart en duurt tot en met 2022. Voor ons is dit project afgerond als de laatste vergunning die ILT moet afgeven, is afgehandeld. Dat is naar schatting medio 2022.”

Hoe werk je samen in zo’n project?   

Ilonka: “Samen met de ingenieurs van Antea Group vormen we een team. Wij doen het juridische stuk, zij de techniek. Omdat het logistiek ingewikkeld én erg kostbaar is om iedereen samen te laten komen, werken we meestal vanuit huis. Richard en ik bellen met grote regelmaat om adviezen bij elkaar te toetsen. Eens in de week stemmen we via Skype met het hele projectteam af. In de nabije toekomst zal het projectteam overigens wel vaker samenkomen.”

Richard: ”Een goede afstemming is cruciaal. Liever een telefoontje te veel, dan risico op miscommunicatie. Het project zit nu nog in de aanloopfase. Als er straks meer vergunningaanvragen binnenkomen dan gaan we elkaar vaker zien. Even een dagje samen komen om spijkers met koppen te slaan.”

Wat boeit je zo in dit project?

Ilonka: “Als het om watermanagement gaat, behoort Nederland tot de absolute top. Ik ben geen techneut, maar het is mooi om als jurist mee te kijken hoe de dijk met innovatieve ideeën mooier en beter wordt gemaakt. In combinatie met de juridische complexiteit is dit dus een fantastisch project.”

Richard: “Geschiedenis is een passie van me. In het kader van de monumentenzorg wordt ook veel historisch onderzoek gedaan. En als je dan voor je werk leest welke filosofie er achter de Afsluitdijk zit, dan ontdek je mooie dingen. Zo wist ik niet dat de dijk ook een defensieve functie had. Mooi!” 

 Wist je dat de Afsluitdijk ook een defensieve functie had?

Wat ga je na dit project doen?

Ilonka: “Nog geen idee! Maar we hebben nog even, dus ik maak me geen zorgen over een vervolgtraject.”

Richard: “We willen allebei eerst dit project afronden. En dat duurt nog even hoor. Een half jaar voor de einddatum begint het bij mij vaak weer te kriebelen. Dan pas ga je vooruitkijken. En dat doe je dan samen met de consultant bij Brunel.

Wat maakt het leuk om bij Brunel te werken?

Ilonka: “Brunel besteedt veel aandacht aan ontwikkeling en opleiding. Zo gaan we straks nog naar een kennisbijeenkomst over planschade en nadeelcompensatie. Een onderwerp waar ik niet dagelijks mee te maken heb. Maar dat daarom juist interessant is.”

Richard: “Eens! Je horizon verbreden is als jurist heel belangrijk. Daarom is het ook zo prettig dat Brunel contact met andere gedetacheerde juristen stimuleert. Zo kun je kennis delen en ervaringen uitwisselen. Met een brede, actuele kennis kun je beter vooruitkijken. Je signaleert kansen en bedreigingen veel eerder. Daarmee kun je een project en jouw eigen werk beter inrichten en voorbereiden.”

Ontdek jouw mogelijkheden bij Brunel

Carrièrekansen Legal

Richard Schoffeleers

Senior Juridisch Vergunningverlener bij Brunel, sinds juli 2018

Hiervoor:

 • Ruimtelijke Ordening Professional bij o.a. Gemeente Onderbanken en Gemeente Sittard-Geleen (2017-2018)
 • Juridisch en beleidsmedewerker Vergunningen bij Gemeente Sittard-Geleen (2012-2014 en 2017)
 • Raadslid Fractie D66, Maastricht (2010-2017)
 • Adviseur en projectleider Ruimtelijke ordening bij Ordito (2006-2012)
 • Planologisch medewerker bij Gemeente Venlo (2005-2006)
 • Medewerker Juridische Ondersteuning bij Gemeente Margraten (2000-2005)
 • Meester in de rechten, Universiteit Maastricht (2004)

Ilonka Damhuis 

Senior Jurist bij Brunel, sinds juni 2018

Hiervoor:

 • Senior juridisch adviseur en accountmanager bij RUD Utrecht (2015-2018)
 • Senior Juridisch Beleidsadviseur Omgevingsrecht (2011-2015)
 • Bestuursadviseur bij Stadsregio Amsterdam (2010-2011)
 • Medior Juridisch Adviseur staf, Gemeente Amsterdam (2009-2010)
 • Bestuurlijk juridisch adviseur vergunningverlening, Provincie Utrecht (2003 – 2009)

 • Opleiding: Meester in de rechten, Universiteit van Amsterdam