Naše expertýza

Jako přední poskytovatel engineeringových služeb v německy mluvících zemích a v Česku reprezentujeme již více než 25 let špičková projektová řešení v celém spektru moderního engineeringu a IT. V nejrůznějších odvětvích a napříč celým procesním řetězcem zajišťujeme trvalý úspěch našich klientů - od středně velkých „hidden champions“ až po globální hráče.

kontaktujte ihned

Správné řešení v jakoukoli dobu

Disponujeme dlouholetými, fundovanými znalostmi o nejrůznějších odvětvích a oborech stejně jako o regionálních, národních a mezinárodních pracovních trzích. Proto Vám můžeme kdykoli nabídnout služby šité na míru, které přesně vyhovují Vašim potřebám a specifickým požadavkům trhu.

Spektrum našich služeb

Progresivní služby v oblasti vývoje

V našich certifikovaných a akreditovaných vývojových centrech společnosti Brunel Car Synergies GmbH poskytujeme prvotřídní projektová řešení v oblastech navrhování hardwaru a softwaru, zkoušek a validace, koncepce, výpočtu a konstrukce zkušebních zařízení.

Naše vývojové služby

Čtěte dál:

Kvalita je v každém ohledu rozhodující konkurenční faktor. Proto... Jako konzultant Brunelu budete moci nám i našim zákazníkům...