Boost je carrière bij Brunel

Filters

Markt

 • Infrastructuur

  15

 • Industrie

  13

 • Energy

  5

 • Toon meer

Business Service

 • Consultancy

  37

 • Project Sourcing

  1

Jaren werkervaring

 • 2-4 Jaar

  15

 • 4-6 Jaar

  13

 • 0-2 Jaar

  7

 • Toon meer

Er worden 38 zoekresultaten weergegeven

Sorteer met meest

Bouwkundig Ingenieur

DOEL

4-6 Jaar

Als Constructie Ingenieur ben je verantwoordelijk voor het identificeren, analyseren en oplossen van problemen met betrekking tot constructies, beton en gebouwen. Je voert gedegen probleemanalyses uit, stelt effectieve oplossingen voor en zorgt voor de opvolging van implementatie. Daarnaast voer je nauwkeurige berekeningen uit om projecten succesvol te voltooien.Gelukkig kunnen we ook op jou rekenen bij het:Uitvoeren van praktische metingen en analyses om problemen vast te stellen.Opstellen van gedetailleerde rapporten over probleemanalyses en oplossingen.

Tekenaar

Hasselt

4-6 Jaar

Als tekenaar, afdeling Studies & Aanleg, regio Limburg Noord, ben je verantwoordelijk voor het inbrengen, controleren en aanpassen van data in Smallworld, om een optimaal beheer te garanderen voor zowel interne als externe gebruikers. Gelukkig kunnen we ook op jou rekenen bij het:Zelfstandige en tijdige verwerking van exploitatie- en projectgebonden technische netgegevens in Smallworld, voor alle disciplines binnen het toegewezen gebied.Streven naar maximale correctheid van de ingevoerde gegevens en het nemen van initiatieven om ontbrekende informatie te verkrijgen.Verwerking en registratie van plan- en schakelgegevens, alsook interne objectgegevens.Opvolging van opgegeven planning en bijdrage aan het respecteren van doorlooptijden.Beschikken over ruimtelijk inzicht om efficiënt te werken binnen het geografische aspect van de functie.

Construction Engineer Zeebrugge

Antwerpen

6-9 Jaar

Als construction engineer ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse opvolging van kleinschalige waterbouwkundige en civieltechnische projecten aan de zijde van de opdrachtgever. Je organiseert en garandeert de dagelijkse opvolging, in nauw overleg met stakeholders zoals aannemers, studiebureaus en controlebureaus.Gelukkig kunnen we ook op jou rekenen bij het:Opvolging van de werken volgens contractuele documenten en afspraken, binnen tijd en budget, in samenwerking met supervisors ter plaatseBepalen en bewaken van de uitvoerbaarheid van ontwerpen tijdens de ontwerpfase, samen met stakeholdersControle en opvolging van het dagboek der werkenVeiligheidscontrole en interventie bij non-conformiteitenOpvolging van ingediende documenten zoals kwaliteitshandboeken en afwijkingsrapportenTijdige behandeling van vorderingsstaten, ramingsstaten en verrekeningenBijwonen of leiden van vergaderingen en opstellen van verslagenFunctioneel leidinggeven aan supervisors binnen het werfteamDoelgericht, tijdig en accuraat rapporteren aan de manager

Projectleider

Wetteren

4-6 Jaar

Als Projectleider ben je verantwoordelijk voor het gehele verloop van bouwprojecten, van de opstart tot de afronding. Je coördineert de projecten, zorgt voor veiligheidsbeheer, houdt toezicht op de financiële aspecten, beheert de logistiek en documentatie, en zorgt voor een succesvolle oplevering. Door gedetailleerde planningen op te stellen en nauw samen te werken met de aankoopdienst en planningsverantwoordelijken, leg je de basis voor succesvolle projecten. Gelukkig kunnen we ook op jou rekenen bij het:Opstellen en beheren van gedetailleerde werfplanningen.Implementeren van veiligheidsmaatregelen en waarborgen van kwaliteitsnormen.Bewaken van budgetten, beheren van kosten en opstellen van vorderingen.Zorgdragen voor nauwkeurige en up-to-date documentatie, en het opstellen van eindafrekeningen en As-Built dossiers.

Veiligheidsmanager

Dessel

4-6 Jaar

Als lid van de veiligheidsstudiedienst binnen de dienst Veiligheid, Security en Milieu werk je mee aan de periodieke veiligheidsherzieningen van de nucleaire installaties. Je begeleidt en implementeert verbeteringsacties die voortkomen uit deze herzieningen. De functie omvat het uitwerken en toepassen van veiligheidsrichtlijnen om continue verbetering op veiligheidsvlak te waarborgen. Daarnaast voer je veiligheidsstudies uit, zowel projectmatig als op verzoek van de overheid, om veilige installaties te realiseren. Ook neem je de projectleiding op van veiligheid specifieke projecten, zoals tienjaarlijkse herzieningen en stresstests. Gelukkig kunnen we ook op jou rekenen bij het:Voorbereiden, begeleiden, uitvoeren en verifiëren van veiligheidsstudies en analyses voor nieuwe of gewijzigde installaties.Leiding nemen over veiligheid specifieke projecten om deze succesvol af te ronden.Uitvoeren en begeleiden van studies voor vergunningsdossiers om te voldoen aan veiligheids- en milieueisen.Uitvoeren van berekeningen en modellering ter ondersteuning van andere diensten.

Projectleider

Kobbegem

4-6 Jaar

Brunel zoekt een ervaren en gedreven Projectleider Bouw met expertise in utiliteitsbouw en/of industriële bouw voor een uitdagend en grootschalig bouwproject in Oost-Vlaanderen. In deze rol ben jij verantwoordelijk voor de volledige coördinatie van een nieuwbouwproject dat een belangrijke mijlpaal zal zijn in de regio. VerantwoordelijkhedenAls Projectleider Bouw zorg je voor:Projectcoördinatie: Volledige verantwoordelijkheid voor de planning, organisatie en uitvoering van het project.Budgetbeheer: Bewaking van de financiële aspecten, inclusief kostenramingen, budgetten, en facturatie.Kwaliteitscontrole: Garanderen van de kwaliteit en naleving van bouwkundige normen en regelgeving.Stakeholdermanagement: Onderhouden van effectieve communicatie met alle betrokken partijen, van onderaannemers tot het projectteam.Veiligheid en Milieu: Toezicht houden op naleving van veiligheids- en milieunormen op de bouwplaats.Risicomanagement: Identificeren en beheren van risico’s om projectdoelstellingen te waarborgen.Rapportage: Regelmatige rapportage over de voortgang, problemen en successen van het project aan de directie.

Safety Coördinator

BRUSSEL

4-6 Jaar

Als veiligheidscoördinator werk je mee aan de definitie- en ontwerpfases van projecten en voert risicoanalyses uit om specifieke gevaren en preventieve maatregelen te identificeren. Samen met de projectleider evalueer jij scenario's en planningen van de werf, stelt een veiligheids- en gezondheidsplan op, en past dit aan de projectnoden aan. Je adviseert over de conformiteit van veiligheidsdocumenten in offertes en formaliseert deze evaluaties. Tijdens de startvergadering debrieft jij over veiligheidsaspecten met het projectteam en aannemers. Gedurende de uitvoering controleer je de strikte toepassing van veiligheidswetgeving en interne regels, en neemt deel aan de analyse van mogelijke incidenten. Gelukkig kunnen we ook op jou rekenen bij het:Actief deelnemen aan werfvergaderingen en regelmatige bezoeken uitvoeren op de werf.Controleren en evalueren van risicoanalyses, werkmethoden, en veiligheidsdocumenten ingediend door aannemers en onderaannemers.Organiseren en leiden van de coördinatiestructuur indien nodig en controleren van de strikte naleving van wetgeving.Deelnemen aan de eindbeoordeling van ondernemers en bijhouden van veiligheidsdocumentatie tijdens de werf.Formuleren van aanbevelingen en advisering van het projectteam over veiligheid en welzijn op het werk, inclusief uitvoer van werfbezoeken en audits.

Preventieadviseur niveau 2

Zwijndrecht

4-6 Jaar

Voor een toonaangevend bedrijf dat actief is in de hoogspanningssector en onderdeel is van een internationale multinational, streven wij naar uitmuntendheid op het gebied van energie-infrastructuren. Met als doel betrouwbare en innovatieve oplossingen te bieden voor de uitdagingen van de energietransitie, zoeken wij ter versterking van ons team een gedreven Preventieadviseur Niveau 2. In deze sleutelpositie draag je bij aan de uitbouw en standaardisering van onze veiligheidsprocedures en help je mee aan het bevorderen van een sterke veiligheidscultuur binnen het bedrijf. VerantwoordelijkhedenAls Preventieadviseur Niveau 2 ben je verantwoordelijk voor een breed scala aan veiligheidsgerelateerde taken, waaronder:Standardisering van Veiligheidsprocedures: Ontwikkelen en documenteren van uniforme veiligheidsprotocollen en -procedures.Toolbox Meetings: Organiseren en faciliteren van toolbox meetings om het veiligheidsbewustzijn onder de medewerkers te verhogen.Presentaties en Rapportage: Voorbereiden en presenteren van veiligheidsanalyses en -rapporten aan het management, met een focus op change management in veiligheid.Site Bezoeken: Regelmatig bezoeken van werklocaties om veiligheidscontroles uit te voeren en directe interactie met alle medewerkers op de site te hebben.Advies en Ondersteuning: Fungeren als aanspreekpunt voor veiligheidsvraagstukken en adviseren over preventieve maatregelen.

Ontwerper Elektriciteit

Brussel

2-4 Jaar

Als ontwerper elektriciteit speel je tijdens de ontwerpfase een essentiële rol in het voorbereiden en uitvoeren van ontwerp- en detailstudies voor elektrische systemen. Met jouw ervaring zorg je voor de kwaliteit en naleving van normen en methodologieën tijdens het ontwerpproces. Je werkt nauw samen met verschillende belanghebbenden om ervoor te zorgen dat de installaties voldoen aan de vereisten.Gelukkig kunnen we ook op jou rekenen bij het:Opstellen van beschermingsblokschema's en gedetailleerde principeschema'sOrganiseren en beheren van de planning van de studies, met aandacht voor prioriteiten prestatiedoelenTijdens de bouwfase assisteren van de projectleider bij het toezicht op de laagspanningswerkzaamheden op de bouwplaats alsook het onderhouden van contacten met exploitanten, leveranciers en elektrische installatiebedrijven in jouw specialiteitDeelnemen aan technische vergaderingen op de bouwplaats en bijdragen aan het testen en in bedrijf stellen van installatiesOplossen van ontwerp- of uitvoeringsproblemen op de werf, bij einde project zorgen dat de schema’s As Build zijn

Electrical engineer

Mechelen

0-2 Jaar

Als electrical engineer ben jij verantwoordelijk voor een duidelijke vertaling van concept tot ontwerp. Dit doe je in je team van collega project engineers van verschillende disciplines. Concreet ben je verantwoordelijk voor:Opmaken van elektrische schema’s en stuurkasten. Dit doe je op basis van process componentgegevens die jou worden aangeleverd. Ontwerpen van elektrische tekeningen in EPlan en/of SEEAankopen en reviewen van alle elektrische en instrumentatie componenten. Instellen van de regelaars, instrumentatie- en frequentiesturingen.Bijspringen tijdens de programmatie van PLC’s en testen van software.Ondersteunen van op afstand en on-site bij de opstart van machines en installaties. Samenwerken met het gehele projectteam en de communicatie met zowel interne als externe partijen in de uitvoering van de projecten.

Werfleider Staalbouw

Kruibeke

4-6 Jaar

Als Werfleider voor het project in Vilvoorde ben je verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van de renovatie en versterking. Je stuurt eigen arbeiders en onderaannemers aan en verdeelt de taken binnen jouw werfzone. Je werkt nauw samen met andere werfleiders om de werkzaamheden te coördineren en te synchroniseren. Daarnaast zorg je ervoor dat de veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften strikt worden nageleefd. Gelukkig kunnen we ook op jou rekenen bij het:Coördinatie en samenwerking met andere werfleiders.Eerste aanspreekpunt voor opdrachtgever, partners en inspecteurs.Bijhouden van administratieve zaken over veiligheid.Toezien op orde en netheid op de werf.

Calculator

ANTWERPEN

2-4 Jaar

Als betonrenovatiecalculator draag je de verantwoordelijkheid voor het nauwkeurig berekenen van kosten in renovatieprojecten met beton. Je expertise strekt zich uit over verschillende bedrijfsprocessen, waarbij je betrokken bent bij het opstellen van offertes (tenders) en het voorbereiden van werk. Je onderscheidt je door voortdurend te zoeken naar alternatieve werkwijzen en technieken, met als doel efficiëntie te verbeteren en kosten te optimaliseren.Als calculator voor milieuprojecten speel je een cruciale rol bij het opstellen van offertes voor een breed scala aan projecten, zoals sloop- en grondwerken, stabiliteit en bemaling. Je analyseert en interpreteert bestekken van verschillende bronnen, waaronder studiebureaus, opdrachtgevers en besturen, om nauwkeurige en haalbare offertes te kunnen maken. Gelukkig kunnen we ook op jou rekenen bij het:BetoncalculatorVoorbereiden van werk, inclusief het plannen van benodigde middelen en materialenSamenwerken met de projectleider om projectdoelstellingen te behalenBeheersen van de nacalculatie van projecten om financiële prestaties te evaluerenCalculator MilieuRegelmatig bezoek brengen aan projectlocaties om de voeling met de voortgang en realistische offertes te kunnen leverenBeheren van aanvragen voor offertes met gebruik van gespecialiseerde softwarepakketten om nauwkeurige documentatie te garanderen

12 of 38