Wat is werkplekbeheer?

Onder werkplekbeheer wordt verstaan het inrichten, op afstand beheren en monitoren van werkplekken en waar nodig ondersteuning bieden op locatie.