Wat is voorloopdetachering?

Voorloopdetachering is detachering waarbij je als opdrachtgever de mogelijkheid hebt de professional zelf in dienst te nemen. Deze manier van detacheren biedt ruimte voor een gedegen kennismaking en vervolgens zekerheid voor de toekomst. Sluit de kandidaat aan op de wensen en verwachtingen van de opdrachtgever dan is er na een vooraf vastgestelde periode de mogelijkheid om de professional in dienst te nemen. Een samenwerking voor de lange termijn dus.