Wat is R&D?

R&D staat voor Research and Development. Letterlijk vertaald betekent dit Onderzoek en Ontwikkeling. Een R&D afdeling richt zich dan ook op het onderzoeken van de huidige producten en het ontwikkelen van nieuwe producten. Dit kan ook het verbeteren van huidige producten zijn.